Rekrutacja na studia. Ile osób zdało maturę i jakie są najbardziej oblegane kierunki na uczelniach? [przegląd statystyk]

8 września odbyła się matura poprawkowa dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu. Jak wyglądają tegoroczne statystyki dotyczące zdawalności? Jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane i co robią polskie uczelnie, by zachęcić kandydatów do wyboru poszczególnych kierunków? Łącznie do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 254 610 osób, z czego 89,3 proc. zdało – podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna1. Przyjrzyjmy się bliżej statystykom.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
młoda kobieta z książkami

Gorący czas maturalny już za uczniami. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki dotyczące zdawalności egzaminów. 89,3 proc. osób zdało maturę. Zdawalność była wyższa wśród osób, które uczęszczały do 4-letniego liceum i wynosiła 94,6 proc., natomiast zdawalność dla absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia wyniosła 81,5 proc.

Jak wyglądała zdawalność poszczególnych przedmiotów?

Pisemną maturę z języka polskiego zdało 97,6 proc. osób, zaś z matematyki 90,7 proc. Najwyższa, bo stuprocentowa, zdawalność była wśród uczniów, którzy pisali egzamin z języków: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego, a także języka francuskiego, ale zdawanego ustnie. Język angielski zdało 97,5 proc. piszących maturę, francuski – 99,1 proc., hiszpański – 94,5 proc., rosyjski 96,3 proc. Najniższą zdawalność wśród języków odnotowano na egzaminach z niemieckiego – tu maturę zdało 91,7 proc.

Dla osób, które zdały maturę to bardzo ważny czas – wyboru kierunku studiów i dalszej drogi zawodowej.

Informatyka na topie

Do najpopularniejszych uczelni w Polsce należą m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska i Łódzka. Dużą popularnością cieszy się Akademia Górniczno-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także Uniwersytety Warszawski, Wrocławski czy Gdański2.

A jakie są oblegane kierunki studiów i dyscypliny?

· nauki o zarządzaniu i jakości

· informatyka techniczna i telekomunikacja

· ekonomia i finanse

· językoznawstwo

· inżynieria mechaniczna

Najchętniej wybierane kierunki studiów:

· informatyka

· psychologia

· zarządzanie

· prawo

· kierunek lekarski3

Uczelnie mają różne sposoby, by zachęcić studentów do studiowania. Jakie?

W jaki sposób uczelnie zachęcają do rekrutacji?

Uczelnie starają się przyciągnąć potencjalnych studentów poprzez różnorodne strategie i działania marketingowe. Organizowanie dni otwartych, gwarancja stypendiów, czy współpraca z biznesem to tylko wybrane metody. Ważną rolę w procesie promocji odgrywa kanał OOH. Sylwia Krysik z firmy OOH.pl przyznaje, że polskie uczelnie chętnie wybierają outdoor do promowania kierunków studiów, a w okresie maturalnym znacząco wzrasta liczba tego typu kampanii.

– Reklamy OOH umieszczane są w strategicznych lokalizacjach, takich jak przystanki autobusowe, czy środki komunikacji podmiejskiej. Ta ostatnia forma jest szczególnie doceniana przez uczelnie, gdyż jak pokazują badania przeprowadzone przez Koleje Mazowieckie, niemalże 40% podróżujących komunikacją podmiejską stanowią osoby w wieku 16-25 lat. Dzięki temu możemy trafić zarówno do osób poszukujących wymarzonej szkoły wyższej, jak również zaszczepić informacje o uczelniach w świadomości tych, którzy być może za rok lub kilka lat również zmierzą się z wyborem kierunku studiów. – wyjaśnia Sylwia Krysik-Myśliwiec

Ekspertka podkreśla, że kampanie OOH warto wspomóc działaniami online, by wzmocnić przekaz.

Jak dodaje rektor Collegium Humanum – profesor dr hab. Paweł Czarnecki: Dzięki właściwie zaplanowanym działaniom marketingowym, uczelnie mogą dotrzeć do potencjalnych studentów, wyeksponować swoje unikatowe cechy i wyróżnić się na konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Dodatkowo, efektywne wykorzystanie kampanii w rekrutacji pozwala na przyciągnięcie kandydatów, którzy są w pełni zgodni z misją i ofertą dydaktyczną uczelni. To kluczowy element w sukcesie i długotrwałym rozwoju instytucji edukacyjnych.

Źródło:

OOH.pl