Geny, pamięć i profilaktyka. Badanie genetyczne jako klucz do zrozumienia i zarządzania ryzykiem choroby Alzheimera

W obliczu postępującego starzenia się społeczeństw na całym świecie, choroba Alzheimera staje się jednym z najbardziej palących problemów zdrowotnych. To schorzenie neurodegeneracyjne, prowadzące do stopniowej utraty pamięci i funkcji poznawczych, dotyka miliony ludzi, zarówno pacjentów, jak i ich rodzin. W tej nieustannej walce ze skutkami choroby, coraz większą rolę odgrywają badania genetyczne. Otwierają one nowe horyzonty prowadzące do zrozumienia mechanizmów choroby oraz oferują indywidualizowane strategie zarządzania ryzykiem jej wystąpienia.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Elder time countdown to Alzheimer and Dementia disease loss thei

Choroba Alzheimera niejednokrotnie ma podłoże genetyczne, co oznacza, że dziedziczymy pewne predyspozycje do jej rozwoju. Jednym z kluczowych genów związanych z ryzykiem choroby Alzheimera jest gen ApoE4. Zrozumienie roli genetyki w kontekście tej choroby to nie tylko krok naprzód w nauce, ale również otwarcie drzwi do skierowanej profilaktyki.

Rola genetyki w ryzyku choroby Alzheimera

———

———

Badania nad rolą genetyki w chorobie Alzheimera wykazały, że istnieje pewne dziedziczenie predyspozycji genetycznych zwiększających ryzyko zachorowania. Geny takie jak ApoE4 zostały zidentyfikowane jako kluczowe dla predyspozycji do choroby Alzheimera. Osoby, które dziedziczą jeden allel ApoE4 od jednego z rodziców, mają zwiększone ryzyko, podczas gdy osoby dziedziczące allele ApoE4 od obu rodziców są jeszcze bardziej narażone.

Badania genetyczne pozwalają na identyfikację tych genetycznych markerów ryzyka, co umożliwia skierowane działania profilaktyczne i zarządzanie ryzykiem u osób z genetycznym predyspozycjami.

– Istnieje wiele czynników predysponujących do zachorowania na chorobę Alzheimera, z czego dużą rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne. Nawet jeśli w rodzinie nie wystąpił przypadek tej choroby, istnieje ryzyko dziedziczenia „chorych” genów lub powstawania ich mutacji w trakcie życia. Patologiczne zmiany genetyczne mogą pojawić się spontanicznie w różnych etapach życia, co sprawia, że faktycznie nikt z nas nie jest wyłączony z możliwości rozwoju tej podstępnej i ograbiającej ze wspomnień choroby – mówi dr Agnieszka Zakrzeska z Instytutu Badawczego Innowacyjno Rozwojowego Biotomed w Białymstoku.

Badacze skupiają się na genotypie ApoE4, który wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera w późniejszym wieku, tj. po 65. roku życia. Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących związek tego genotypu z procesami zapalnymi w mózgu, uszkodzeniem komórek, a także możliwością zwiększenia ryzyka miażdżycy.

Badania genetyczne jako narzędzie profilaktyki

Wprowadzenie badań genetycznych do diagnostyki choroby Alzheimera otwiera drzwi do wczesnej identyfikacji osób narażonych na rozwój tej nieuleczalnej choroby. W momencie, gdy genetyczne markery ryzyka są znane, lekarze mogą dostosować strategie diagnostyczne, obejmujące bardziej precyzyjne badania obrazowe mózgu czy analizę płynu mózgowo-rdzeniowego. Dzięki temu można wykryć pierwsze zmiany neuropatologiczne jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych.

Wczesna diagnoza umożliwia nie tylko szybsze rozpoczęcie leczenia, ale także daje pacjentowi i rodzinie więcej czasu na przygotowanie się do zmagań z chorobą. Programy wsparcia psychicznego i edukacyjnego stają się bardziej efektywne, gdy wczesne stadium choroby jest zdiagnozowane na podstawie badań genetycznych.

Indywidualizacja leczenia

Genetyczne badania ryzyka rozwoju choroby Alzheimera poszerzają naszą wiedzę nie tylko o predyspozycje do choroby, ale także o specyficzne mechanizmy molekularne, które leżą u podstaw danego przypadku. Dzięki temu leczenie może stać się bardziej precyzyjne i ukierunkowane. Wykorzystanie terapii genetycznych, które są w fazie rozwoju, może otworzyć nowe możliwości leczenia opartego na indywidualnych cechach pacjenta.

 W praktyce oznacza to, że lekarze mogą dostosować zarówno farmakologiczne, jak i niemedyczne metody leczenia do konkretnego profilu genetycznego pacjenta. Unikatowe cechy genetyczne jednostki stają się kluczowym elementem planu leczenia, co zwiększa szanse na skuteczność terapii – mówi dr Agnieszka Zakrzeska.

Zmiana stylu życia

Znając genetyczne ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, można skierować wysiłki na modyfikację stylu życia, co może znacząco wpłynąć na przebieg choroby. Odpowiednio dostosowana dieta, bogata w składniki wspierające funkcje mózgu, regularna aktywność fizyczna oraz aktywności umysłowe mogą opóźnić pojawienie się objawów choroby.

Badania genetyczne pozwalają na stworzenie spersonalizowanego planu zdrowego stylu życia, uwzględniającego zarówno genetyczne predyspozycje, jak i indywidualne preferencje pacjenta. To podejście może nie tylko zmniejszyć ryzyko choroby, ale również poprawić ogólną jakość życia pacjenta.

Badania genetyczne stają się kluczowym elementem walki z chorobą Alzheimera, przekształcając podejście do profilaktyki i leczenia. Wczesna diagnoza, indywidualizacja leczenia oraz zmiana stylu życia stanowią trzy filary, na których opiera się spersonalizowany plan walki z tym dotkliwym schorzeniem. Odkrycia te nie tylko rzucają światło na dziedzictwo genetyczne, ale również dają nadzieję na skuteczną strategię zarządzania ryzykiem i poprawę jakości życia osób narażonych na rozwój choroby Alzheimera.

BIOTOMED
BIOTOMED Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy BIOTOMED jest placówką naukowo – badawczą. Zakres działania Instytutu związany jest z szeroko pojętą biotechnologią, ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. Misją Biotomed-u jest: prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii, poszukiwanie nowych rozwiązań i wprowadzanie ich na rynek farmaceutyczny.

Źródło:

BIOTOMED