Fundacja LEGO – 143 mln USD – największa dotacja w historii

Fundacja LEGO ogłasza wart 143 mln dolarów globalny program wymierzony w problemy, których doświadczają dzieci na wczesnym etapie rozwoju
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
· Anne-Birgitte Albrectsen, Dyrektor Generalna Fundacji LEGO, wzywa do pilnego przeciwdziałania narastającym na świecie problemom wczesnego dzieciństwa, które negatywnie wpływają na rozwój przyszłych pokoleń
· 143 mln dolarów to największa dotacja przekazana kiedykolwiek przez Fundację LEGO

· Celem globalnego konkursu, ogłoszonego w 90. rocznicę istnienia marki LEGO®, jest znalezienie przełomowych koncepcji rozwiązania największych globalnych problemów, stojących przed dziećmi do lat sześciu

Warszawa, 16 lutego 2022 r – Globalny program o wartości 143 mln dolarów, ogłoszony przez Fundację LEGO, pomoże sfinansować ambitne i skuteczne sposoby pokonania barier utrudniających rozwój dzieci we wczesnych latach ich życia. Dyrektor Generalna Fundacji LEGO, Anne-Birgitte Albrectsen, zapowiada, że będzie to odpowiedź na „globalny alarm dla wczesnego dzieciństwa” – czyli sytuację, gdy pandemia spowodowała utratę dostępu do wielu usług i pozbawiła dzieci niezbędnego wsparcia, potęgując znane już wcześniej problemy.

Wszelkie organizacje, zdolne wywrzeć korzystny wpływ na najmłodsze dzieci na całym świecie, będą mogły ubiegać się o grant z puli programu Build A World of Play Challenge, zainicjowanego przez Fundację LEGO w 90. roku istnienia marki. Kwota 143 mln dolarów potwierdza jej zaangażowanie w zapewnienie dzieciom na świecie możliwości nauki poprzez zabawę. Dotacje będą wspierały wczesne uczenie się i wszechstronny rozwój umiejętności, wspomagając dzieci na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału życiowego.

Granty otrzymają autorzy innowacyjnych sposobów zmierzenia się z największymi współczesnymi wyzwaniami, dotyczącymi potrzeb najmłodszych – takich jak dostęp do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki, zdrowe odżywianie, eliminacja toksycznego stresu, zmniejszenie przemocy w domach i społecznościach, ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska czy wspieranie społecznego i emocjonalnego komfortu całej rodziny. Rozwiązania te powinny mieć udowodnioną skuteczność i wnieść znaczący wkład w dobro dzieci do szóstego roku życia, a zarazem – zapoczątkować globalny ruch na rzecz priorytetowego traktowania wczesnych lat dzieciństwa.

Wszystkie dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie i posiadać dostęp do wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej. Jednak do tej pory wczesny rozwój dziecka był nie tylko niedoceniany, ale i rażąco niedofinansowany” – mówi Thomas Kirk Kristiansen, Prezes Zarządu Fundacji LEGO i przedstawiciel czwartego pokolenia rodziny właścicieli Grupy LEGO. – “Dzieci są budowniczymi jutra. Aby stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń, skupiony na innowacjach i działaniu, musimy pracować razem. Jeśli nie inwestujemy w najmłodszych członków społeczeństwa, to znaczy, że nie inwestujemy w naszą wspólną przyszłość” – dodaje.

Finansowe wspieranie wczesnego rozwoju jest obecnie, w 90. roku istnienia marki LEGO, ważniejsze niż kiedykolwiek. Od marca 2020 r. do lutego 2021 r. aż 167 mln najmłodszych w 196 krajach straciło dostęp do usług opieki i edukacji wczesnoszkolne1. Dzieci w wieku przedszkolnym miały najmniejsze szanse na dostęp do zdalnego nauczania, co wywarło wpływ na 120 mln dzieci. W latach 2018-2020 średnio od 290 tys. do 340 tys. dzieci rocznie rodziło się w rodzinach uchodźczych, co oznacza, że łącznie prawie milion dzieci w tym okresie urodziło się jako uchodźcy2.

Mamy obecnie do czynienia z największym globalnym kryzysem wczesnego dzieciństwa, jaki kiedykolwiek widział świat. Jakość doświadczeń w pierwszych kilku latach życia dziecka jest ważna, bo mózg w tym okresie rozwija się najszybciej. Doświadczenia te stanowią podstawę dla nauki, zdrowia i funkcjonowania w dłuższej perspektywie – jak wiemy, poprawiają one wyniki nauczania, rozwijają umiejętności holistyczne i podnoszą jakość życia. Zapewnienie wsparcia dziecku na wczesnym etapie rozwoju jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej opłacalnych działań, jakie mamy do dyspozycji. Poprzez program Build A World of Play Challenge chcemy połączyć siły z innymi, aby pilnie zająć się największymi wyzwaniami, przed którymi stoją społeczeństwa na świecie. Celem są kreatywne, możliwe do zrealizowania pomysły, lokujące dzieci w centrum globalnego procesu decyzyjnego. Musimy zacząć kreować świat, w którym na pierwszym miejscu stawiamy najmłodszych członków społeczeństwa: budować miasta, systemy edukacji i opieki zdrowotnej oraz rozwiązania, mające na celu ratowanie naszej planety. Ten program to okazja, by realnie zmienić życie najmłodszych na lepsze” – mówi Anne-Birgitte Albrectsen, Dyrektor Generalna Fundacji LEGO.

Dotacja o łącznej wartości 143 mln dolarów zostanie podzielona między pięć zwycięskich organizacji na całym świecie. Będą to trzy granty po około 30 mln dolarów oraz dwa granty po około 15 mln dolarów. Ponadto 10 organizacji zakwalifikowanych do finału otrzyma po 1 mln dolarów na dopracowanie proponowanych przez siebie planów, rozpoczęcie budowy zespołów i zdobycie umiejętności, które pozwolą im z powodzeniem wdrożyć innowacje. Wnioskodawcy muszą zarejestrować się do 7 kwietnia 2022 roku, a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 maja 2022 roku.

Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić wniosek na stronie https://learningthroughplay.com/build-a-world-of-play/the-challenge. Główne kryteria, które wyłonią zwycięzców, to m.in. skala oddziaływania, możliwości realizacyjne, zorientowanie na społeczność i zrównoważony charakter projektu.

Program Build a World of Play Challenge jest zarządzany przez Lever for Change, organizację non-profit stowarzyszoną z Fundacją Johna D. i Catherine T. MacArthurów, która wykorzystuje swoją sieć kontaktów w celu znalezienia i sfinansowania rozwiązań dla największych światowych wyzwań – w tym równości rasowej i płci, rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych.

Więcej szczegółów na temat programu Build a World of Play Challenge można znaleźć na stronie https://learningthroughplay.com/build-a-world-of-play/the-challenge.

[1] The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery  
[2] UNHCR’s Refugee Population Statistics Database

O Fundacji LEGO
Fundacja LEGO podziela misję Grupy LEGO, aby inspirować i rozwijać budowniczych jutra. Fundacja, która posiada 25% udziałów w Grupie LEGO, jest zaangażowana w budowanie przyszłości, w której nauka przez zabawę daje dzieciom możliwość uczenia się przez całe życie w sposób kreatywny i zaangażowany. To właśnie dzięki modelowi własnościowemu część zysków przeznaczana jest na finansowanie projektów badawczych, działań i partnerstw. Na przykład w 2021 r. Fundacja LEGO przekazała dotacje w wysokości 2,8 mld koron duńskich (443,9 mln USD) na inicjatywy, które pomagają dzieciom osiągnąć ich pełny potencjał poprzez zabawę. Fundacja LEGO współpracuje z liderami myśli, influencerami, edukatorami i rodzicami, dążąc do ponownego zdefiniowania zabawy, ponownego wyobrażenia sobie nauki oraz wyposażenia, zainspirowania i aktywowania mistrzów zabawy. www.learningthroughplay.com

Źródło:

LEGO