Wzmożone napięcie mięśniowe – rozpoznanie i leczenie

Nieprawidłowa praca układu nerwowego przenosi się na nierównomierne napięcie mięśni, które z kolei prowadzi do dysfunkcji w obszarze mięśniowo-szkieletowym. Rodzaje hipertonii, ze względu na jej podłoże różnią się między sobą patofizjologią i objawami, dlatego skuteczne leczenie wzmożonego napięcia mięśniowego, zależy od jego przyczyny oraz obrazu klinicznego.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Wzmożone napięcie mięśniowe

Czym jest wzmożone napięcie mięśniowe?

Napięcie mięśniowe (tonus mięśniowy) jest warunkiem do utrzymania prawidłowej postawy ciała podczas codziennych czynności. Regulowany przez drogi piramidowe i pozapiramidowe, w móżdżku i przedsionku, zapobiega skurczom biernym na proces rozciągania. Niestety, różne czynniki prowadzą do podwyższenia napięcia mięśniowego, na skutek czego tonus spoczynkowy i posturalny odbiega od normy, prowadząc do wystąpienia dolegliwości bólowych oraz zaburzeń ruchu i postawy.

Czym więc jest wzmożone napięcie mięśniowe? To szereg objawów w obszarze mięśniowo-szkieletowym, wynikających z nieprawidłowej pracy układu nerwowego. Objawia się niewłaściwym, nadmiernym napięciem tkanek miękkich kończyn górnych, kończyn dolnych oraz struktur mięśni tułowia i karku.

Jak rozpoznać wzmożone napięcie mięśniowe?

Wzmożone napięcie mięśniowe u Pacjenta, w wielu przypadkach można rozpoznać już na etapie obserwacji lub badania palpacyjnego. Określenie dysfunkcji niekiedy wymaga rozszerzenia diagnostyki o konsultację neurologiczną, badania obrazowe (tomografia komputerowa głowy, rezonans magnetyczny) czy punkcję lędźwiową.

Jak objawia się wzmożone napięcie mięśniowe? Najczęściej obserwujemy:

 • prężenie ciała, asymetrię ułożeniową u niemowląt
 • zaburzenia chodu i równowagi u dzieci starszych i dorosłych
 • zwiększony opór podczas ruchu kończyn, głowy czy tułowia
 • zaburzenie koordynacji
 • utrudniony ruch zginania oraz prostowania
 • przykurcze: statyczne w niepełnym lub dynamiczne w pełnym zakresie ruchomości
 • słabą koncentrację

Czynniki wywołujące wzmożone napięcie mięśniowe

Istnieje wiele przyczyn zaburzenia pracy układu nerwowego, prowadzących do wzmożonego napięcia mięśniowego:

 • uwarunkowania genetyczne
 • przedwczesny poród
 • niska masa urodzeniowa dziecka
 • krótkotrwałe niedotlenienie dziecka w czasie porodu
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • guzy mózgu
 • rozszczep kręgosłupa
 • wodogłowie
 • urazy o podłożu neurologicznym
 • urazy głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • choroby układu nerwowego (choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)
 • choroby nowotworowe w obrębie układu nerwowego
 • udar mózgu
 • ostry lub permanentny stres
 • napięcie emocjonalne
 • zatrucia środkami chemicznymi
 • styl życia związany z utrwalaniem nieprawidłowej postawy ciała

Leczenie wzmożonego napięcia mięśniowego

Wrodzone lub nabyte uszkodzenia układu nerwowego muszą zostać poddane diagnostyce i terapii. Nieleczone, utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają dziecku osiąganie kolejnych etapów rozwoju ruchowego. W starszym wieku i u dorosłych, mogą prowadzić do pogłębienia skoliozy, lordozy lub w najgorszym przypadku do kalectwa.

Źródło:

Materiał partnera