W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

W obliczu pogarszającej się kondycji psychicznej nastolatków w Polsce, Dove i projekt MŁODE GŁOWY połączyły siły w celu poprawy sytuacji. O wspólnych działaniach i proponowanych rozwiązaniach przedstawiciele marki Dove oraz Fundacji UNAWEZA rozmawiali na konferencji prasowej, która odbyła się 7 marca w warszawskim KinoGramie. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane wyniki badania „Media społecznościowe i ich wpływ na polskie nastolatki”, przeprowadzonego przez Kantar Polska.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Dove i MŁODE GŁOWY_konferencja7marca_MartynaWojciechowska

Podczas konferencji Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji UNAWEZA, oraz Joanna Orzechowska, reprezentująca markę Dove, opowiedziały o wspólnej inicjatywie, w ramach której realizowana jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna. Ma ona na celu m.in. wzrost społecznej świadomości zagrożeń dotyczących zdrowia psychicznego młodych i dostarczenie im realnej pomocy oraz informacji, by wiedzieli, gdzie w razie potrzeby mogą się po nią zwrócić.

Dove_Młode-Głowy_Martyna_Wojciechowska

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie marki Dove. Wyłania się z nich obraz niepewnych, niewierzących w siebie i swoje umiejętności młodych ludzi, co więcej – niezwykle wobec siebie surowych i krytycznych. Badanie wskazuje, że ponad połowie nastolatek w Polsce zdarza się myśleć, że są bezwartościowe, a aż 80% badanych czuje, że brakuje im pewności siebie. Porównują się do osób, które widzą w mediach społecznościowych, co dodatkowo źle wpływa na ich nastrój i samopoczucie (tak uważa 25% ankietowanych). 1/3 badanych twierdzi, że wstydzi się tego, jak wygląda, a 2/3 zmieniłoby w swoim wyglądzie wiele rzeczy. Ponadto, nastolatki często mają kontakt z treściami, które są szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego i mogą stanowić realne zagrożenie dla życia. Blisko 70% ankietowanych przyznaje, że ogląda treści zaburzające ich samoocenę, a co czwarta – treści zachęcające do samookaleczeń.

W nawiązaniu do raportu z badania, ekspertki merytoryczne akcji: Joanna Flis (MŁODE GŁOWY) i Małgorzata Ohme (Dove Self-Esteem) przedstawiły przygotowaną wspólnie lekcję warsztatową, która ma pomóc młodzieży budować ich odporność psychiczną. Odwołując się do doświadczeń swojej pracy zawodowej, dyskutowały one o trudnościach, z którymi obecnie zmagają się nastolatkowie w Polsce, oraz konieczności podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę ich kondycji psychicznej. Lekcję można bezpłatnie pobrać na stronach: doveselfesteem.pl oraz mlodeglowy.pl.

O programie Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny

Marka Dove od 2018 r. podejmuje działania wspierające kondycję psychiczną nastolatków w Polsce, realizując program Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Do tej pory wyedukowała ponad 250 000 polskich nastolatków, ucząc ich, jak budować pozytywną relację ze swoim ciałem, aby obawy i lęki związane z wyglądem nie były barierą do tego, by w pełni wykorzystywać swój potencjał. Projekt Dove dotarł już do ponad 82 milionów młodych ludzi w 150 krajach, a dalszym celem jest, aby do 2030 roku pomóc 250 milionom dzieci i nastolatków wzmocnić swoją samoocenę poprzez programy edukacyjne.

O projekcie MŁODE GŁOWY
MŁODE GŁOWY to ogólnopolski projekt edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską. Pierwszym etapem projektu MŁODE GŁOWY było największe w Polsce, bezpłatne badanie zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości, sprawczości dzieci i młodzieży oraz kampania edukacyjna „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wzięło w nim udział 184 000 młodych osób z całej Polski. Tak kompleksowe badania pozwoliły zdiagnozować skalę oraz charakter wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj młodzi ludzie. Kolejnym krokiem było opracowanie bezpłatnego programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. W pilotażowym roku działania programu objętym jest nim już 300 000 dzieci i młodzieży z ponad 1 500 szkół w całej Polsce. Działania projektu MŁODE GŁOWY mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych i wskazać na związane z tym rozwiązania. Długofalowym celem jest przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc.

Źródło:

Dove