W poszukiwaniu nowych dróg edukacji: neurodydaktyka

Jak skutecznie się uczyć? To pytanie, które od dekad stawiają sobie rzesze naukowców. W dzisiejszym czasach, kiedy świat, środowisko i gospodarka przechodzą dynamiczne przemiany, szczególnie aktywnie poszukiwane są metody uczenia, które są w stanie sprostać oczekiwaniom przyszłości. W czołówce tych najskuteczniejszych i najbardziej rewolucyjnych znajduje się neurodydaktyka. Łącząc nauki neurobiologiczne z praktykami edukacyjnymi, odsłania tajemnice mózgu i realnie zmienia edukację.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

Poszukiwanie źródeł

Neurodydaktyka jest pojęciem stosunkowo nowym. Swoimi korzeniami sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, lecz dopiero w ostatnim czasie zyskała aktualną definicję: „brain friendly learning”, czyli dosłownie „uczenie przyjazne mózgowi”. Jest metodą edukacyjną wyrastającą z wielkiego postępu neuronauki, badającej procesy uczenia się w kontekście funkcjonowania mózgu. To właśnie badanie tego organu dało podstawy dla nowej dziedziny i pozwoliło wyciągnąć wnioski. Wiedza o tym, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się, pozwoliła spojrzeć na temat uczenia się z całkowicie innej, nowej perspektywy.

Stąd neurodydaktyka bazuje na analizie mózgowych podstaw procesów zdobywania wiedzy. Ta strategia uczenia się oparta jest na kilku zasadach. Po pierwsze – centralny jej punkt stanowi uczeń, odgrywający główną rolę we własnym procesie uczenia się. Ważne są jego zainteresowania i potrzeby, charakter emocjonalny, jego własny sposób uczenia się, aktywność i rozumowanie. Do najpopularniejszych metod, czerpiących z tej dziedziny, należą m.in. wykorzystanie nowych technologii, elastyczność, praca w grupie czy metoda projektowa.

W tradycyjnym systemie nauczania jednolite podejście do edukacji często nie uwzględnia różnorodności indywidualnych stylów przyswajania informacji i potrzeb uczniów. Neurodydaktyka przełamuje ten trend, kładąc nacisk na zrozumienie, jak mózg absorbuje i przetwarza informacje. Daje to nauczycielom, rodzicom i opiekunom narzędzia do dostosowania strategii nauczania do specyficznych potrzeb każdego ucznia – mówi Natalia Nowacka, dyrektor Centrum Nauczania Domowego.

W ramach neurodydaktyki eksperci analizują, jak różne bodźce wpływają na aktywność mózgu podczas procesu uczenia się. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dostosowywanie metody nauczania do specyficznych preferencji i potrzeb dziecka, co z kolei przekłada się na bardziej efektywne i satysfakcjonujące doświadczenia edukacyjne.

Czas na nowe spojrzenie

W kontekście edukacji domowej rola neurodydaktyki staje się szczególnie znacząca. Rodzice, którzy decydują się na tę formę nauki swoich dzieci, często podkreślają potrzebę elastyczności i spersonalizowanego podejścia do ucznia. Nauka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując zrozumienie indywidualnych stylów uczenia się, predyspozycji i tempa przyswajania wiedzy. Kluczowym elementem, który wnosi do edukacji domowej, jest zrozumienie, że każde dziecko ma unikalny sposób przetwarzania informacji. Niektóre dzieci mogą preferować naukę poprzez aktywność fizyczną, podczas gdy inne osiągają najlepsze wyniki w spokojniejszym środowisku. Rodzice korzystający z doświadczeń neurodydaktyki w edukacji domowej zaczynają dostrzegać, że poznanie specyfiki mózgu ich dziecka prowadzi do lepszych strategii nauczania i wzmocnienia zdolności poznawczych.

W ramach wsparcia, dla wszystkich poszukujących alternatywnych rozwiązań w zakresie szkolnictwa, stworzyliśmy Poradnik Nowoczesnego Uczenia. Jest to opracowanie uniwersalne, bazujące na dokonaniach i doświadczeniach neurodydaktyki. To pozycja dla tych, którzy są świadomi słabości systemu tradycyjnej szkoły i widzą potrzebę indywidualnego rozwoju swojego dziecka, na miarę XXI wieku. Poradnik pozwoli nakreślić właściwy kierunek w poszukiwaniu edukacji przyszłości – mówi Monika Kamińska-Wcisło z Centrum Nauczania Domowego, autorka poradnika, która na co dzień promuje misję edukacji domowej, opartej na założeniach edukacji 4.0.

W Poradniku Nowoczesnego Uczenia znajdziemy metody i techniki wspierające szybką i efektywną naukę. Wśród omówionych zagadnień znalazły się w nim metoda projektu, problemowa, Active Recall (aktywne przywoływanie), kreatywne notatki, mapy myśli, trening pamięci czy nauka przez doświadczenie. – Świat zmienia się dynamicznie i bardziej niż pewne staje się, że nasze dzieci będą funkcjonowały w zupełnie nowej, innej rzeczywistości. Wyposażenie ich w metody i sposoby pozwalające na efektywną naukę, elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmian, wydaje się więc naszym obowiązkiem – dodaje Monika Kamińska-Wcisło.

Neurodydaktyka wnosi rewolucyjne spojrzenie na procesy uczenia się i kształcenia, stając się kluczowym narzędziem w rękach rodziców i nauczycieli – nie tylko tych pracujących w ramach edukacji domowej, ale wszystkich chcących wspierać rozwój dzieci. Otwiera nowe horyzonty, umożliwiając dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb uczniów i kładąc fundament dla bardziej efektywnych i satysfakcjonujących doświadczeń edukacyjnych. W efekcie neurodydaktyka staje się kluczem do odblokowania pełnego potencjału każdego ucznia.

Źródło:

Centrum Nauczania Domowego