niepełnosprawny

dzieci
Prawo i finanse

Rodzina zastępcza w 2021 r.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej Na koniec 2021 r. rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w formie rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, których było 35 915 oraz

Czytaj więcej »