Ruszyli Przeogarniacze, edukacja przyszłości na wyciągnięcie ręki

Kolejnych 260 uczniów i uczennic szkół podstawowych z Podkarpacia rozpoczyna właśnie swoją edukacyjną przygodę z programem Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej. Dzięki tej autorskiej inicjatywie Fundacji Śnieżka czwartoklasiści będą rozwijać kompetencje przyszłości, m.in. z obszaru ekonomii i przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa, marketingu oraz ekologii. Zajęcia potrwają do czerwca – zakończy je edukacyjna wycieczka dla wszystkich uczestników.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Przeogarniacze_start III edycji_2024 rok

Projekt Przeogarniacze skupia się na umiejętnościach, które są kluczowe dla przyszłej kariery zawodowej uczniów. Wśród nich znajdują się: przedsiębiorczość (w tym m.in. zarządzanie czasem i oszczędnościami), kreatywność, praca zespołowa i wystąpienia publiczne. Dzięki inicjatywie Fundacji Śnieżka najmłodsi mają szansę przygotować się na wyzwania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Zajęcia odbywają się w szkołach znajdujących się w lokalnym otoczeniu Fundacji – dotychczas był to powiat dębicki, a najnowsza edycja obejmuje również pierwsze placówki z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Dzięki Przeogarniaczom w ciekawy i inspirujący sposób przekazujemy dzieciom wiedzę i doświadczenie, które otworzą przed nimi nowe perspektywy i wzmocnią ich wiarę we własne możliwości. Każda droga do sukcesu rozpoczyna się od pierwszego kroku, zatem rozwijając potencjał młodych ludzi, wspólnie budujemy ich lepszą przyszłość – komentuje Prezeska Fundacji Śnieżka, Aleksandra Małozięć.

———

———

Zajęcia to cykl pięciu 90-minutowych warsztatów, inspirujących uczestników do aktywnego udziału. Program został odpowiednio dostosowany do ich wieku i bazuje na aktywnej nauce poprzez współpracę i zabawę. Dzięki temu czwartoklasiści z 12 szkół podstawowych odkryją tajniki zarządzania finansami, cyberbezpieczeństwa, marketingu czy ekologii.

Na podstawie doświadczeń wcześniejszych edycji, bieżąca została wzbogacona o nowe elementy i metody nauczania, co czyni ją jeszcze ciekawszą, bardziej angażującą i skuteczną w kształceniu młodych ludzi. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć są interaktywni bohaterowie, którzy towarzyszą dzieciom podczas warsztatów: Zaradna Zosia, Przedsiębiorczy Przemek oraz Wyliczony Wojtek – głosów użyczyli im uczestnicy wcześniejszej edycji programu.

Naszym celem jest rozbudzenie umysłów uczniów, zachęcenie ich do refleksji, krytycznej analizy i podejmowania przemyślanych decyzji. Chcemy również wyposażyć ich w narzędzia niezbędne do poruszania się po skomplikowanym świecie. To jednak nie wszystko. W naszym podejściu istotną rolę odgrywa przekonanie o sile współpracy. Stawiamy na kulturę zespołową, gdzie wspólne cele i wzajemne wsparcie stanowią fundament pracy zespołowej – dodaje Piotr Drogoń, członek Zarządu Fundacji Śnieżka.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają podręczniki, które trafią również do szkolnych bibliotek, wspierając kolejne pokolenia uczniów.

Korzenie inicjatywy Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej sięgają 2016 roku, kiedy zainicjowano pierwszą edycję programu o nazwie Mały Świat Dużego Pieniądza. Dotychczas zrealizowano 1 936 godzin zajęć, w których wzięło udział 1 827 uczestników z 39 szkół podstawowych. W bieżącej edycji do tego grona dołącza kolejnych 260 uczniów.

Szkoły zainteresowane udziałem mogą zapoznać się ze szczegółami programu oraz zasadami zgłoszeń na stronie Fundacji Śnieżka: https://fundacjasniezka.org/prze-ogarniacze-przedsiebiorczosc-inaczej/. Przed startem każdej edycji Fundacja ogłasza nabór dla wytypowanych gmin.

Źródło:

Fundacja Śnieżka