Równość w IKEA to codzienność, nie tylko w Dzień Kobiet

Równa reprezentacja to jeden z kluczowych elementów wyrównywania szans w firmach. IKEA Retail Polska jest tu świetnym przykładem. Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA, która wraz z Joanną Kijas-Janiszowską, Dyrektorką ds. Finansowych, są członkiniami zarządu spółki w Polsce i znakomitym dowodem na to, że w IKEA szklany sufit nie istnieje. Jest to możliwe dzięki planowaniu sukcesji kluczowych stanowisk, umożliwieniu rozwoju kobietom z grup niedostatecznie reprezentowanych na stanowiskach kierowniczych i tworzeniu równych szans.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Fot. IKEA
Fot. IKEA
  • Równe prawa i obowiązki są istotne w każdym społeczeństwie, dlatego też IKEA od lat podejmuje znaczące kroki w celu niwelowania nierówności. Dzięki konsekwentnym działaniom firma osiągnęła m.in. równowagę płci wśród najwyższego kierownictwa na całym świecie i sukcesywnie zmniejsza lukę płacową.

  • Według Indeksu EIGEi równość płci w Polsce jest poniżej średniej UE, a Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że skorygowana luka płacowa jest na poziomie 10,4%. W IKEA Retail w Polsce luka skorygowana za rok fiskalny FY22 wynosi poniżej 0,5%.

  • Kobiety w Polsce osiągną równouprawnienie w 2128 roku (Global Gender Gap Report 2022ii), a globalnie, osiągnięcie równości pod względem wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i równości płac zajmie 267 lat (UNGCiii).

  • Ingka Group, osiągnęła równowagę płci wśród najwyższego kierownictwa firmy na całym świecie. Oznacza to, że globalnie połowę CEO stanowią kobiety. W Polsce kobiety to aż 58% wszystkich pracowników, 50% menadżerek i 72% zespołu zarządzającego.

„Dziś z dumą mogę potwierdzić, że w Grupie Ingka mamy równowagę płci na najwyższych stanowiskach kierowniczych na całym świecie. Globalnie w IKEA prawie połowa (45%) CEO to kobiety – w 14 z 31 krajów, gdzie jesteśmy obecni. W zespołach zarządzających handlem detalicznym 56% stanowią kobiety. To wielkie osiągnięcie i chcemy je podkreślić w Międzynarodowym Dniu Kobiet. Celem IKEA jest dążenie do równowagi praw i obowiązków poprzez oferowanie kobietom oraz mężczyznom równych szans i wspieranie ich w rozwoju zawodowym. W IKEA równowaga w reprezentacji, czyli równości kobiet i mężczyzn na poszczególnych rodzajach stanowisk jest regularnie mierzona, a równa reprezentacja to efekt tworzenia wyrównanych możliwości. Aktualnie w IKEA Retail w Polsce kobiety stanowią 50% menedżerek i aż 72% top managementu” – mówi Joanna Kijas-Janiszowska, Dyrektorka ds. Finansowych IKEA Retail Polska.

Równa płaca jest możliwa już dziś!
Kolejnym filarem inkluzywności i wyrównywania szans szczególnie ważnym dla IKEA jest równa płaca. Jak podaje Global Gender Gap Report 2022, kobiety w Polsce osiągną równouprawnienie w 2128 roku, a osiągniecie równości pod kątem wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i równości płac zajmie 267 lat! Według Indeksu EIGE, równość płci w Polsce jest poniżej średniej EU, a Polski Instytut Ekonomiczny mówi o skorygowanej luce płacowej na poziomie 10,4%. Warto zaznaczyć, że różnica w płacach kobiet i mężczyzn w ramach tych samych stanowisk w IKEA Retail w Polsce wyniosła w roku fiskalnym FY22 poniżej 0,5% (tzw. luka skorygowana).

W swojej karierze zawodowej w IKEA miałam okazję pracować w różnych krajach i pełnić różne role. Wiem, że podejście do równości płci wciąż ewoluuje niezależnie od położenia geograficznego, czy kultury. Jest to proces powolny, ale coraz bardziej widoczny. Mimo to, wciąż wiele kobiet zarabia mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Cieszę się, że w IKEA płaca nie ma płci. Jako manager, ale także matka i partnerka jestem dumna, że aspirujemy do bycia katalizatorem zmian w społeczeństwie i że inspirujemy inne firmy do działania w tym zakresie. W naszym kraju, gdzie skorygowana luka płacowa sięga blisko kilkunastu procent, ważne jest, aby głośno mówić o tym, że jest inna droga i dawać przykład innym. Jeśli w IKEA praktycznie nie ma luki płacowej, to co stoi na przeszkodzie, by było podobnie w całym polskim biznesie?” pyta Magdalena Krokoska-Wicherek, Dyrektorka Regionalna w IKEA Retail Polska.

Rodzicielstwo w równowadze: ojcowie ramie w ramię z matkami
Każdy rodzic powinien mieć równą szansę spędzenia z dzieckiem najważniejszych chwil życia. Dlatego od ponad 3 lat, ojcowie pracujący w IKEA mają do dyspozycji dodatkowe 4 tygodnie pełnopłatnego urlopu, który mogą wykorzystać w całości lub w podziale dwa razy po 2 tygodnie.  Od wprowadzenia tego benefitu w styczniu 2020 roku, skorzystało z niego 285 ojców – jednym z nich jest Tomasz Jachimczak, Lider ds. Asortymentu i Koordynacji Dostaw w IKEA Food.

Wiosną zeszłego roku miałem okazję skorzystać z dodatkowego urlopu ojcowskiego oferowanego przez IKEA Polska. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że w tak ważnym dla mnie i dla mojej rodziny okresie miałem szansę spędzić dodatkowe 4 tygodnie z najbliższymi. Równość od zawsze była fundamentem wszystkich moich związków – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Urlop ojcowski nie tylko pozwolił mi jeszcze bardziej nacieszyć się pierwszymi wspólnymi chwilami z dzieckiem, ale również umożliwił mi i mojej partnerce równy podział obowiązków”komentuje Jachimczak.

Od 2019 roku, IKEA Retail realizuje w Polsce Strategię Równości, Różnorodności i Włączania, sukcesywnie wprowadzając rozwiązania, które przynoszą włączające zmiany w miejscu pracy. IKEA wierzy, że równość w codzienności to lepsza codzienność. Rozumiana jest ona szeroko, uwzględniając kwestię płci, wieku, narodowości i przynależności etnicznej, sprawności, orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej. Firma mierzy indeks inkluzywności, by monitorować proces tworzenia włączającej kultury. W roku 2022 wyniósł on 76% (badanie IKEA iShare) co oznacza, że taki odsetek pracowniczek i pracowników czuję się włączonych.

IKEA chce tworzyć przestrzeń, w której wszystkie osoby czują się szanowane, doceniane i wspierane. Dzień Kobiet jest okazją, by przypomnieć, że równowaga praw i obowiązków to elementarne prawo każdej osoby. Wszyscy musimy zrobić więcej – wciąż bardzo potrzebne jest wzmocnienie włączającego przywództwa w zakresie równowagi płci, by kobiety na wyrównanie szans nie musiały czekać ponad 100 lat. IKEA chce przyspieszać te zmiany w społeczeństwie, zmieniać sposób myślenia o równości w biznesie oraz inspirować inne firmy do działania.

i https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022

ii https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/

iii https://unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign/uniting-business-to-tackle-covid-19/genderequality

Fot. IKEA
IKEA
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive. Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 93 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi), 8 Studiów Planowania i Punkt Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zuż

Źródło:

IKEA