Oświadczenie Kitty van der Heijden, Zastępczyni Dyrektor Generalnej UNICEF

Negocjacje klimatyczne COP28 przyniosły przełom zarówno w kwestii pilnej potrzeby zajęcia się podstawowymi przyczynami zmian klimatu – paliwami kopalnymi – jak i pewnymi przebłyskami nadziei na sprawiedliwość klimatyczną dla dzieci. Aby mieć jakąkolwiek szansę na przekształcenie tych deklaracji w czyny, skala finansowania działań na rzecz klimatu musi pozwolić na rzeczywistą transformację – napisała Kitty van der Heijden, Zastępczyni Dyrektor Generalnej UNICEF, w oświadczeniu po zakończonym szczycie COP28 w Dubaju.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Kitty van der Heijden
Poniżej zamieszczamy pełną treść oświadczenia Kitty van der Heijden, Zastępczyni Dyrektor Generalnej UNICEF:

„Po raz pierwszy COP zwrócił uwagę na wyjątkowy i nieproporcjonalny wpływ zmian klimatu na zdrowie i dobrostan dzieci, proponując dialog ekspertów w tej sprawie, który odbędzie się podczas oficjalnego procesu COP w przyszłym roku. To toruje drogę do poprawy sytuacji dzieci, ponoszących znaczący ciężar chaosu klimatycznego. UNICEF jest gotowy wspierać te starania.

„Tymczasem globalny cel w zakresie adaptacji (GGA), który ma pomóc krajom w budowaniu obrony przed zagrożeniami klimatycznymi, został wzmocniony dla dzieci. Uzgadniając nowe cele tematyczne dotyczące wody, zdrowia i odżywiania oraz odnosząc się do ochrony socjalnej i edukacji, COP wysłał silny sygnał do odpowiednich władz, że muszą one budować odporność na zmiany klimatu usług potrzebnych dzieciom, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, systemy wodne i sanitarne. Aby stało się to rzeczywistością, należy odpowiednio zwiększyć zakres międzynarodowego finansowania tych zmian.

„Wszędzie tam, gdzie dostosowanie do zmian klimatu jest niemożliwe lub zawiodły dotychczasowe działania w tym zakresie, dzieci ponoszą ogromne straty. Utrata zdrowia i środków do życia spowodowane utrzymującym się niewłaściwym podejściem do zmian – napędzanym przez dotychczasowe emisje – jest poważną niesprawiedliwością międzypokoleniową ponoszoną przez dzieci. Podjęta na COP28 decyzja o uruchomieniu i kapitalizacji Funduszu Strat i Szkód była ważnym krokiem w kierunku rozwiązania tego problemu. Jeśli zostanie dobrze wdrożona, powinna oznaczać, że dzieci, które przetrwają katastrofy klimatyczne, mogą przynajmniej liczyć na odbudowę swoich szkół, przywrócenie usług zdrowotnych oraz zapewnienie bezpiecznych miejsc do życia i zabawy. „Są to mile widziane i niezbędne nowe zobowiązania – osiągnięte w niemałej części dzięki niesamowitym wysiłkom młodych rzeczników z całego świata, wspieranych przez UNICEF.
„Dzięki GGA oraz Funduszowi Strat i Szkód światowi przywódcy zaczynają leczyć szkodliwe objawy alarmującego wzrostu temperatury. Jednak dopóki nie podejmiemy na czas działań mających na celu utrzymanie wzrostu temperatury w granicach 1,5 st., nie zwalczą one rzeczywistych przyczyn„Dokument Global Stocktake (GST) otworzył nowe możliwości, uznając, że ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 st. wymaga drastycznej redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych i odejścia od paliw kopalnych. Obecnie pilnie potrzebujemy jasnych harmonogramów uzyskania tego celu, zgodnych zarówno z osiągnięciem globalnego zera netto, jak i z szybką, sprawiedliwą i wrażliwą na potrzeby dzieci transformacją. „Inna przyszłość jest nadal możliwa. Szybka, sprawiedliwa i uwzględniająca potrzeby dzieci transformacja oferuje najmłodszym szansę na rozwijanie nowych umiejętności, tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowanie czystego, bezpiecznego i dostatniego świata. Dzieci nie będą i nie mogą czekać, aż dorośli podejmą działania. To one będą przewodzić zmianom, a obowiązkiem dorosłych jest pomóc im w wyposażeniu ich w umiejętności, zasoby i możliwości, by mogły to zrobić.
„W tym roku z radością obchodziliśmy pierwszy w historii dzień tematyczny dla dzieci na COP i z zadowoleniem przyjmujemy wzmocnienie roli Młodzieżowego Czempiona Klimatu, aby bezpośrednio zaangażować dzieci w działania na rzecz klimatu i proces COP. Zapewnienie młodym ludziom platformy do wypowiadania się jest słuszne. Ale to nie wystarczy. Jeśli dorośli poprzestaną na przekazaniu mikrofonu, ryzykują również przekazanie odpowiedzialności. Nadszedł czas, aby światowi przywódcy poważnie potraktowali swoje obowiązki, nie tylko słuchając młodych ludzi, ale także podejmując działania w celu ochrony bezbronnych dzieci stojących w obliczu kryzysu klimatycznego, zwłaszcza tych poniżej 10. roku życia.

„W ciągu najbliższych 2 lat rządy muszą przygotować i przedstawić nowe krajowe plany działań na rzecz klimatu, znane jako Nationally Determined Contributions (NDC). Wzywamy światowych przywódców, aby wykorzystali tę okazję i pracowali nad tym, aby COP30 stał się COP-em dla dzieci – gdzie zapewnimy limit temperatury 1,5 st., którego potrzebuje następne pokolenie, i gdzie wszystkie plany łagodzenia zmiany klimatu, adaptacji, strat i szkód oraz finansowania mają dzieci w centrum uwagi.”

Źródło:

UNICEF Polska