Odkryj siłę pomysłów młodych ludzi – poznaj zwycięzców projektu TO(działa)MY!

Od rękodzieła wzmacniającego zdrowie psychiczne, przez spotkania ze sztuką przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, po integracyjny rejs dla dzieci słabosłyszących – to zwycięskie propozycje w trzeciej edycji projektu grantowego TO(działa)MY!, organizowanego przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska. Jak mówią sami uczestnicy, dzięki udziałowi w akcji mają szansę rozwijać umiejętność kreatywnego radzenia sobie ze stresem, skuteczniej organizują pracę zespołową, a także pracują nad większą otwartością i kompetencjami społecznymi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Odkryj siłę pomysłów młodych ludzi

Projekt grantowy TO(działa)MY!, przygotowany wspólnie przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska, ma za zadanie wyrabiać w dzieciach i młodzieży chęci oraz umiejętności zaangażowania społecznego. Już po raz trzeci w ten sposób zwracamy uwagę młodego pokolenia na potrzeby ich najbliższego otoczenia, poszerzamy świadomość w obszarach związanych z ekologią, środowiskiem, edukacją, kulturą i rozrywką oraz motywujemy ich do podejmowania aktywności.

Projekty zgłoszone do tej edycji dotyczyły bardzo różnych obszarów, a zaproponowane przez młodzież aktywności uwzględniały szeroki wachlarz metod działania. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się m.in.: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – „Międzypokoleniowe spotkania ze sztuką pod hasłem: Kultura jest jak kwiat – zadbasz o nią wygra świat” (grant w wysokości 15 tys. zł); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie – „Integracyjny rejs na Kwadrat” (10 tys. zł); I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach – „Robaczki Pożeracze Smutków – akcja wzmacniania zdrowia psychicznego młodzieży” (5 tys. zł).

Nasz projekt dotyczy zdrowia psychicznego młodzieży. Chcemy poprzez zajęcia z rękodziełem nauczyć uczniów efektywnych sposobów relaksu i radzenia sobie ze stresem. Szydełkowanie i szycie poprawia samopoczucie i daje szansę na integrację z kolegami i koleżankami. W ten sposób rozwijamy też swoją kreatywność. To na pewno przyda nam się w przyszłości i pomoże w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami – mówią uczennice z Mysłowic.

Ich projekt poprzez szycie maskotek ma pokazać sprawczą moc zaangażowania i pomóc w ochronie przed kryzysami psychicznymi. W Bolesławcu nauczyciele wspierali swoich podopiecznych, osoby o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i w spektrum autyzmu, w przygotowaniu projektu kulturalnego realizującego pasje i zainteresowania młodych ludzi. Dzięki zakupowi niezbędnego wyposażenia będą mogli wspólnie mobilizować ich do działania i przeciwdziałać szkolnej nudzie.

Uczniowie z niepełnosprawnościami, tak jak wszyscy uczniowie, mają potencjał wpływania na otaczającą rzeczywistość w różnorodny sposób. Mogą wykorzystywać swoje umiejętności artystyczne, aby wyrazić siebie i dzielić się swoimi perspektywami, jednocześnie edukując innych na temat różnorodności i akceptacji. Warto promować inkluzję, zrozumienie oraz szacunek dla różnorodności, aby uczniowie z niepełnosprawnościami mogli pełnić aktywną rolę w swoim środowisku edukacyjnym oraz lokalnym. Osoby z niepełnosprawnościami osiągając sukcesy mogą stać się inspiracją dla innych. Ich wrażliwość jest cennym źródłem wiedzy i może przyczynić się do budowy bardziej sprawiedliwego, otwartego społeczeństwa – zauważają nauczyciele z Bolesławca.

Wychowankowie ze Szczecina mają już doświadczenie w pracy zespołowej – wspólnie wyremontowali szalupę ratunkową. Teraz, razem z uczniami z innych szkół, postanowili przekształcić ją w łódź żaglową i odbyć nią integracyjny rejs. Dotychczasowe działania nauczyły nas, że dobra organizacja to podstawa. Przekonaliśmy się również, że praca zespołowa ma ogromną wartość. Zdobytą wiedzę i umiejętności zapewne wykorzystamy, kiedy już skończymy szkołę i rozpoczniemy nowy etap życiowy – zauważają uczniowie ze Szczecina.

Ich nauczyciele wyrażają nadzieję, że wspólna aktywność pokaże, że wybrany cel można osiągnąć mimo różnych przeszkód oraz chwilowej utraty energii życiowej i zapału do aktywnego spędzania czasu poza szkołą. Chcielibyśmy zarazić te osoby naszą pasją i przekonać, że wspólnie można pokonać wszelkie przeciwności – podkreślają.

Pełna lista 13 laureatów projektu dostępna jest na stronie Fundacji Santander. O efektach ich pracy będziemy informować w drugiej połowie roku.

Źródło:

UNICEF Polska