Nowe badanie przedstawione na Europejskim Forum Zdrowia Gastein 2023

Chroniczne niedoinwestowanie opieki zdrowotnej w krajach Europy Wschodniej i Południowej, takich jak Polska, jakie w ciągu ostatnich dwóch dekad spowodowało znaczne obniżenie długości zdrowego życia u obywateli tych państw, w porównaniu z resztą Europy, było tematem omawianym podczas Europejskiego Forum Zdrowia Gastein (EHFG 2023), europejskiej konferencji poświęconej polityce zdrowotnej.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
 • Prelegenci debaty prowadzonej podczas Europejskiego Forum Zdrowia skupili się na analizie wyników badania „Wpływ niedoinwestowania na leki i usługi zdrowotne, przykład Polski, Rumunii i Grecji” – przeprowadzonego przez IPOKE Institute Greece, na zlecenie Viatris Europe, a wcześniej upublicznionego przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF).

 • Badanie wskazuje na podstawowe zagrożenia dotyczące obniżania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, związanych z chronicznym niedofinansowaniem w trzech wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce, co prowadzi do niskiej jakości życia i wysokiej zachorowalności.

  ———

  ———

 • Wyniki badania podkreślają pilną potrzebę podjęcia działań w celu wyrównania braku równowagi zdrowotnej między obywatelami wskazanych krajów a resztą Europy.

Sesja pt.: „Health systems in crisis – the case of European periphery countries” poświęcona została analizie wyników ostatniego badania „Wpływ niedoinwestowania na leki i usługi zdrowotne. Przykład Polski, Rumunii i Grecji”. W badaniu podkreślono pilną potrzebę podjęcia działań w celu wyrównania braku równowagi zdrowotnej między obywatelami wskazanych krajów europejskich a resztą Europy.

Prelegenci biorący udział w panelu, reprezentujący decydentów, stowarzyszenia pacjentów i przemysł farmaceutyczny, skomentowali wyniki badania i omówili wspólne podejście oraz niezbędne działania systemowe w celu poprawy dostępu i wyników zdrowotnych w regionie.

Badanie, zrealizowane przez Instytut Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych (IPOKE), kierowany przez profesora Johna Yfantopoulosa z Uniwersytetu w Atenach, miało na celu zbadanie wpływu niedoinwestowania systemów opieki zdrowotnej na wyniki zdrowotne i opiekę farmaceutyczną w trzech wybranych krajach przy użyciu makro i mikroanalizy źródeł danych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Viatris Europe i opublikowane w Polsce na początku 2023 roku przez Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF).

W przypadku Polski badanie wykazało, że silny wzrost gospodarczy kraju nie znajduje odzwierciedlenia w wyższych inwestycjach na opiekę zdrowotną. Chociaż całkowite wydatki na produkty farmaceutyczne rosną szybciej niż średnia UE – zmniejszając w ten sposób różnicę w stosunku do UE-27 – udział publiczny wydatków na produkty farmaceutyczne pozostaje niezmieniony w czasie, podczas gdy udział sektora prywatnego rośnie szybciej. Ponadto, pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia Polaków. Oczekiwana długość życia mieszkańców Polski i lata przeżyte w dobrym zdrowiu, zmniejszają się w szybszym tempie, niż wynosi średnia długości życia w innych krajach Unii Europejskiej.

Pełne badanie „Wpływ niedoinwestowania na leki i usługi zdrowotne. Badanie zostało niedawno opublikowane w Eurohealth Journal, dostępne do konsultacji tutaj i zostanie zaprezentowane podczas konferencji ISPOR w listopadzie.

Najważniejsze wnioski z badania:

 • Wykorzystując makro i mikroanalizę źródeł „dużych zbiorów danych” za lata 1960-2021, badanie wykazało, że inwestycje w opiekę zdrowotną nie są wystarczające w trzech badanych krajach, pomimo ich silnego wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 20 lat.

 • Udział inwestycji w zdrowie w PKB wybranych krajów jest nadal niższy od średniej UE-27 (Grecja 9%, Polska 6,5%, Rumunia 5,7% PKB, przy średniej UE wynoszącej 10%), podczas gdy kraje te odnotowują wysoki poziom płatności ponoszonych ze środków własnych mieszkańców (out of pocket payments)) na opiekę zdrowotną (Grecja 35%, Polska 20%, Rumunia 19% w porównaniu z 15,3% średniej UE). W połączeniu z zaległościami w opiece zdrowotnej spowodowanymi przez COVID-19, kryzysem kosztów utrzymania, inflacją i wyzwaniami geopolitycznymi, doprowadziło to do znacznego zmniejszenia liczby lat  zdrowiu we wszystkich trzech krajach w porównaniu z innymi krajami UE, pogłębiając w ten sposób nierówności zdrowotne i społeczno-gospodarcze między Europą Wschodnią i Zachodnią.

 • Badanie wskazuje, że Grecja jest kojarzona z najgorszą jakością życia (QOL) wśród wszystkich rozważanych krajów UE – jeden na trzech Greków (36%) żyje na poziomie niskiej jakości. Polska znajduje się na czwartym miejscu pod względem jakości życia, a obywatele rumuńscy żyją w zdrowiu krócej (59,9 lat) w porównaniu z resztą UE (64 lata).

 • Obywatele tych krajów doświadczają współzachorowalności (w szczególności 6 na 10 osób w Polsce), a także licznych niezaspokojonych potrzeb medycznych (28% osób w Grecji, 21% w Rumunii, 12% w Polsce zgłasza niezaspokojone potrzeby zdrowotne), które z czasem rosną.

Viatris
Inc. (NASDAQ: VTRS) to globalna firma z branży opieki zdrowotnej, która umożliwia ludziom na całym świecie zdrowsze życie na każdym jego etapie. Zapewniamy dostęp do leków, rozwijamy zrównoważoneprojekty, opracowujemy innowacyjne rozwiązania i wykorzystujemy naszą wspólną wiedzę, aby połączyć więcej osób z większą liczbą produktów i usług za pośrednictwem naszego jedynego w swoim rodzaju Global Healthcare Gateway®. Założona
w listopadzie 2020 r. firma Viatris łączy wiedzę naukową, produkcyjną i dystrybucyjną ze sprawdzonymi możliwościami regulacyjnymi, medycznymi i komercyjnymi, aby dostarczać wysokiej jakości leki pacjentom w ponad 165 krajach i terytoriach. Portfolio Viatris obejmuje ponad 1 400 zatwierdzonych cząsteczek w szerokim zakresie obszarów terapeutycznych, obejmujących zarówno choroby niezakaźne, jak i zakaźne, w tym uznane na całym świecie marki, złożone leki generyczne i markowe oraz różnorodne produkty konsumenckie dostępne bez recepty. Viatris, zatrudniając ponad 38 000 pracowników na całym świecie, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a globalne centra w Pittsburghu, Szanghaju i Hyderabadzie w Indiach. Dowiedz się więcej na www.viatris.com i www.investor.viatris.com i połącz się z nami na Twitterze, LinkedIn, Instagramie i YouTube . Aby uzyskać więcej informacji na temat Europy, śledź nas na Twitterze Viatris EU Policy.

IPOKE Research Institute
Instytut Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych (IPOKE) jest pozarządową organizacją badawczą z siedzibą w Atenach w Grecji. Członkami założycielami Instytutu są profesorowie uniwersyteccy i naukowcy z dużym doświadczeniem w nauczaniu, szkoleniu i prowadzeniu międzynarodowych badań porównawczych. Specjalizujemy się w świadczeniu usług doradczych w zakresie ekonomiki zdrowia, ekonomiki farmacji, ekonometrii zdrowia, jakości życia, zdrowia publicznego oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdrowia. Nasz zespół naukowy posiada rozległą wiedzę specjalistyczną na styku badań klinicznych i oceny ekonomicznej i publikował w recenzowanych czasopismach. Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu modeli ekonomicznych i stosowaniu ich do uzasadniania decyzji politycznych. Jednocześnie nasza nowoczesna infrastruktura logistyczna i organizacja zwiększają naszą konkurencyjność i zwiększają naszą zdolność do tworzenia wysokiej jakości badań.

Źródło:

IPOKE Research Institute