Nanny sharing, czyli forma opieki łączonej dla dzieci w domach – nowy trend w Polsce?

Dziś wielu rodziców i opiekunów zastanawia się jak zapewnić dziecku wysokiej jakości opiekę, na którą będzie ich stać. Z pomocą przychodzi idea współdzielenia zasobów – sharing economy – która jest popularna już od kilku lat, szczególnie w formie dzielenia kosztów transportu czy przestrzeni biurowej. Jak zauważa Stanford Social Innovation Review, to rozwiązanie pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, łączy ludzi oraz ich pomysły, a co ważniejsze – pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. A czy ten model sprawdziłby się również w sektorze opieki i edukacji? Tak – co więcej, ta zmiana już się dzieje!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

Nanny sharing, lub inaczej opieka łączona, to idea bazująca na łączeniu dzieci z dwóch czy trzech rodzin z nianią-pedagożką. Opieka odbywa się w domu jednego z rodziców, tym samym zapewniając ciepłe i kameralne środowisko. Nanny sharing łączy w sobie elastyczność i indywidualną opiekę, które zapewnia niania, z możliwością rozwoju społecznego zapewnianego przez żłobki i przedszkola. A coraz więcej psychologów zwraca uwagę, jak ważne są kontakty z innymi w procesie rozwoju: „Relacje z innymi dziećmi stanowią wyjątkowy kontekst, w którym dzieci zdobywają szereg kluczowych umiejętności emocjonalnych w społeczeństwie, takich jak empatia, współpraca i strategie rozwiązywania problemów”. – zauważa psycholożka Joanna Danielak

Według brytyjskiego portalu childcare.co.uk coraz więcej rodziców rozważa łączoną formę opieki, ponieważ jest to rozwiązanie dla problemów takich jak: zbyt wysokie koszty niani, niezadowolenie z miejsca opieki lub obawa przed chorobami w dużej grupie dzieci. “Razem z sąsiadką dzielimy się cudowną nianią-pedagogiem, kosztami opieki, a nasi synkowie mogą się wspólnie rozwijać się w bezpiecznym środowisku”. – opisuje ten pomysł Weronika, mama organizująca nanny sharing w swoim mieszkaniu. 

To ciekawa perspektywa nie tylko dla rodziców, ale i niań, które w tym modelu opieki mają szansę na legalne zatrudnienie, z wszystkimi świadczeniami i płatnym urlopem. W ogłoszeniach poszukujących opieki wciąż można znaleźć oferty “na czarno”, co nie tylko odbiera nianiom podstawowe prawa pracownika, ale i naraża rodziców na kary z Urzędu Skarbowego. Nanny sharing pozwala zatem na uczciwe warunki pracy, jednocześnie nie obciążając budżetu rodzica.

Co więcej, jest to również szansa aktywizacji kobiet na rynku pracy; mama, która chciałaby spędzić więcej czasu na urlopie wychowawczym, do opieki nad własnym dzieckiem może dołączyć rodziny z sąsiedztwa. Jest to możliwość dodatkowego zarobku, która pozwala na spędzenie większej ilości z własnym dzieckiem i jego rówieśnikami w czasie trwania urlopu wychowawczego – i jest to jak najbardziej zgodne z prawem!

Dlaczego warto postawić na nanny sharing? To nie tylko jakościowa opieka, ale i okazja do budowania silnych relacji międzyludzkich pomiędzy nianią, dziećmi oraz rodzicami, którzy tworzą wspólnotę opartą na chęci porozumienia, wsparcia oraz szacunku. Aleksandra Kozera, założycielka The Village, właśnie na to zwraca uwagę: “Dwa lata temu przez ponad pół roku miałam nanny sharing w swoim domu dla 4 chłopców – to był super czas. Z mamami, z którymi dzieliliśmy się nianią-pedagogiem stworzyłyśmy relacje, które trwają do dziś!”. Organizacja The Village wspiera rodziców, nianie i pedagożki kompleksowo pomagając im organizacji nanny sharing w domach i mieszkaniach: od znalezienia rodziny, ciągłej opieki merytorycznej i szkoleń dla opiekunki po kwestie umowy i zatrudnienia.

The Village
Kompleksowo wspieramy kobiety, rodziców i wszystkich tych, którzy chcą otwierać miejsca opieki i edukacji – swoje wioski, oparte o program tworzony z profesorami Harvard University. Budujemy technologię: platformę SaaS, produkty ed-techowe, aplikację do prowadzenia żłobków i przedszkoli oraz marketplace. Jesteśmy organizacją, która wciąż się tworzy. Działamy w szacunku do różnorodności i praktykujemy komunikację w ramach porozumienia bez przemocy. Chcemy wspólnie z Wami sprawić by edukacja pełna szacunku do Małego Człowieka zmieniła świat na lepsze. Bo potrzeba całej wioski by wychować dziecko! Chcemy, aby wszystkie dzieci miały dostęp do środowiska edukacyjnego opartego na zabawie i relacjach, przestrzeni, gdzie ich cudowne pomysły oraz człowieczeństwo będzie celebrowane, po to, by stworzyć jak najlepsze możliwości ich rozwoju społecznego, fizycznego i poznawczego. Chcemy, aby rodzice czuli się wspierani i szanowani w ich niezwykle trudnej roli pierwszych nauczycieli, ale też wolni w dokonywaniu wyborów dotyczących ich życia zawodowego. Chcemy, aby każdy pedagog edukacji wczesnodziecięcej w Polsce był doceniony, szanowany i wspierany w swojej ścieżce rozwoju.

Źródło:

The Village