Marketing i social media. SCK udostępnia szkolenia dla menedżerów kultury

Jak definiować grupy odbiorców i do nich docierać, jak budować strategię marketingową w Sieci i jak wykorzystać do tego media społecznościowe – odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielili prowadzący warsztaty realizowane przez Siemianowickie Centrum Kultury. Placówka udostępnia nagrania z wydarzenia dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w tych dziedzinach.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Siemianowickie Centrum Kultury

Siemianowickie Centrum Kultury zachęca do skorzystania z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych w ramach projektu „Better together – smart cooperation as a way for providing better cultural services” wspólnie z Tyską Fundacją Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski i norweskim stowarzyszeniem Coolture i Norge. SCK udostępnia nagrania szkoleń przygotowanych dla menedżerów kultury i osób zainteresowanych zagadnieniami marketingu w kulturze ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Marketing i strategia marketingowa a grupy odbiorców

Wśród prowadzących znalazła się się Hanna Kostrzewska – socjolog i kulturoznawca związana z Uniwersytetem Śląskim, specjalistka od edukacji poświęconej organizacji, diagnozie i promocji w kulturze. Przybliża ona badania marketingowe przydatne w definiowaniu i poszerzaniu grup odbiorców oraz usprawnianiu komunikacji (w tym z mniejszościami) w planowaniu działań kulturalnych. Studium przypadku i dobre praktyki w tym obszarze zaprezentował z kolei Marek Sztark – niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego, który koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska, a obecnie jest m. in. dyrektorem Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

———

———

Zagadnieniom strategii marketingowej i marketingu strategicznego warsztat poświęcił Michał Grala – specjalista z zakresu public relations, marketingu i customer experince, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze mniejszych, jak i największych podmiotów na rynku. Ekspert pokazuje, jak budować strategię marketingową i plany marketingowe dla usług kulturalnych ze szczególnym naciskiem na działania w Sieci, działania włączające (np. mniejszości) oraz dla działań międzynarodowych.

Media społecznościowe i narzędzia cyfrowe a zachowania konsumentów

Szkolenie z wykorzystania Google Analytics i innych narzędzi analityczne opartych o Facebooka i Instagram w planowaniu i analizowaniu zachowań konsumentów usług kulturalnych przygotował Maciek Myśliwiec. To wykładowca AGH i ekspert ds. strategii komunikacji, public relations i social media, który zajmuje się komunikacją w Centrum Technologii Kosmicznych krakowskiej uczelni oraz w ramach projektu European University for Space and Humanity.

Inne narzędzia analityczne oraz rolę portalu LinkedIn w planowaniu i analizowaniu zachowań konsumentów usług pokazał strateg marki i ekspert z zakresu komunikacji w social media Adrian Gamoń. To opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych „Social Media & Content Marketing” na Wydziale Humanistycznym AGH. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji marketingowych i prelegentem prestiżowych konferencji branżowych. Co roku wydaje raport „LinkedIn w Polsce”.

Na zakończenie cyklu szkoleń w ramach projektu „Better Together – Smart Cooperation as a Way for Providing Better Cultural Services” specjalne wystąpienie motywacyjne dotyczące współczesnych trendów w działalności na styku kultury i biznesu przygotowała Magdalena Gościniak. Autorka nie unikając autorefleksji czerpie inspirację z dobrych praktyk w obszarze działalności kulturalnej.

Dostęp do nagrań ze szkoleń dla wszystkich chętnych

Link do warsztatów szkoleniowych będzie dostępny do 30 września. Aby go uzyskać, należy wysłać mail na adres sekretariat@siemck.pl z nazwą lub nazwami segmentu:

  • Badania marketingowe do efektywnego definiowania i poszerzania grup odbiorców i lepszego ukierunkowania komunikacji (w tym z mniejszościami) w planowaniu działań kulturalnych (Hanna Kostrzewska),

  • Strategia marketingowa i marketing strategiczny – jak budować strategię marketingową i plany marketingowe dla usług kulturalnych ze szczególnym naciskiem na działania w sieci, działania włączające (np. mniejszości) oraz dla działań międzynarodowych (Michał Grala),

  • Badania marketingowe do efektywnego definiowania i poszerzania grup odbiorców i lepszego ukierunkowania komunikacji (w tym z mniejszościami) w planowaniu działań kulturalnych cz. 2 – studium przypadku i dobre praktyki (Marek Sztark),

  • Narzędzia Google analytics i inne narzędzia analityczne oparte o Facebooka i Instagram w planowaniu i analizowaniu zachowań konsumentów usług kulturalnych (Maciek Myśliwiec),

  • Inne narzędzia analityczne – LINKEDIN w planowaniu i analizowaniu zachowań konsumentów usług (Adrian Gamoń).

  • Autorskie, naukowe wystąpienie motywacyjne (Magdalena Gościniak).,

Projekt jest finansowany w ramach Mechanizmu Małych Inicjatyw ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Kultura”.

Źródło:

Siemianowickie Centrum Kultury