Jak żyje się w Twoim mieście? Zobacz wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast!

Grupa LUX MED we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej i Open Eyes Economy Summit (OEES) ogłaszają wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast, w którym prezentują warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Dzięki analizie, samorządy mogą zweryfikować wprowadzane praktyki i ich realny wpływ na jakość życia mieszkańców. Zwycięzcą ponownie okazała się Warszawa. Tuż obok na podium znalazły się Bielsko-Biała i Sopot.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Indeks Zdrowych Miast_liderzy

Głównym celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem mieszkańców. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. Miasta zostały ocenione w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń.

Zgodnie z wynikami ogólnego zestawienia najnowszego Indeksu Zdrowych Miast, to Warszawa jestem miastem w którym żyje się najlepiej i tym samym utrzymuje zeszłoroczne miano lidera. Tuż za nią znalazła się Bielsko-Biała (poprzednio miejsce 23). Sopot z miejsca dziewiątego wspiął się na trzecie.

———

———

– Wsparcie ludzi w lepszym i zdrowszym życiu to jeden z elementów misji jaką realizuje Grupa LUX MED. Dlatego tworzenie Indeksu Zdrowych Miast jest dla nas niezwykle ważną inicjatywą, dzięki której realnie wspieramy samorządy w weryfikowaniu wprowadzanych praktyk podnoszących jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim pokazujemy ludziom, jak działają polskie miasta, którymi obszarami mogą się poszczycić, a nad którymi muszą jeszcze popracować. Kontynuacja inicjatywy Indeksu to dowód na nasze zaangażowanie w poprawę kondycji miast i działania na rzecz społeczeństwa oraz środowiska – mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Poza głównym zestawieniem, w każdej z ośmiu kategorii wyłoniono miasto, najlepiej spełniające kryteria sektorowe. Pozycję lidera w obszarze dbania o środowisko utrzymał Sopot, który również objął prowadzenie w obszarze mieszkalnictwaEdukację najlepiej opiekuje Kraków, a Warszawa skutecznie zarządza zdrowiem. W kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne pierwsze miejsce zajął Rzeszów. Najlepiej o infrastrukturę dba Krosno, natomiast o obszar przestrzeni Chorzów.

Fot. LUX MED

– Open Eyes Economy zwraca uwagę na zdrowie mieszkańców, ponieważ jest ono ważną składową dla wzrostu gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo aktywnie uczestniczy w rynku pracy umacniając pozycję danego miasta. Wzajemne relacje zdrowia i ekonomii to aspekt, który kieruje nas do stawiania dobrostanu publicznego jako priorytetowej wartości wpływającej na zrównoważony rozwój miejski. Dlatego tak istotne jest, aby wyniki Indeksu Zdrowych Miast rozprzestrzeniały się po Polsce, a samorządy mogły czerpać wiedzę na temat stanu swojego miasta – podkreśla Prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Warszawa będąca jednocześnie liderem całego Indeksu Zdrowych Miast, może poszczycić się również drugim miejscem na podium w kategorii edukacja. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki, który osiągnęli uczniowie w Warszawie to aż 61,7 pkt. Stolica nieprzypadkowo otrzymała też pozycję liderki w zdrowiu, bo właśnie tutaj mieszkańcy mieli dostęp do rekordowej liczby 287 działań profilaktycznych. Wysoko plasuje się również w sektorze ludność – mediana wieku mieszkańca Warszawy to 40,7 lat a liczba zgonów ogółem, a także zgonów z powodów nowotworów na 100 tys. osób jest zdecydowanie poniżej średniej 66 badanych miast.

– Odpowiedzialność za współczesny świat spoczywa na barkach wszystkich ludzi, bo to my odpowiadamy za eksploatację planety. Negatywny wpływ na zmiany klimatyczne i nieodpowiednie gospodarowanie zasobami prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku. Dlatego tak ważne jest podjęcie kroków, również przez włodarzy, mieszkanki i mieszkańców miast, w kierunku poprawy kondycji naszej planety i zdrowia – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Fot. LUX MED
Fot. LUX MED

Bielsko-Biała znalazła się na drugim miejscu nie tylko w rankingu ogólnym, ale również w kategorii przestrzeń. W tym mieście wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ponad 75 tys. zł/ha.

Sopot, znany wszystkim jako popularny wakacyjny kurort, jak się okazuje to równie dobre miejsce do codziennego życia. Jest liderem w kategoriach mieszkalnictwo i środowisko. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości, gdyż w Sopocie znajduje się aż 74,3 km dróg rowerowych, a ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi przez przemysł i oczyszczalnie ścieków wyniosły zero kilogramów na rok. Ponadto aż 20% powierzchni miasta zajmują tereny zielone.

Choć nie znalazł miejsca na podium w ogólnym rankingu, sukcesem może poszczycić się także Rzeszów, który ponownie zajął pierwsze miejsca w kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne. W Rzeszowie odnotowano najniższą medianę wieku, wynoszącą 39,8 lat. Rzeszów przyciąga również nowych mieszkańców. W 2022 r. odnotował najwyższe dodatnie saldo migracji osób w wieku produkcyjnym na 1 tys. ludności. Tym samym stolica Podkarpacia znalazła się w gronie zaledwie siedmiu miast, które w całym zestawieniu mogą pochwalić się dodatnim wynikiem w tym obszarze. Rzeszów świeci też przykładem w kategorii usługi komunalne i społeczne, oferując swoim mieszkańcom ponad 20 obiektów sportowych przypadających na 100 tys. osób.

Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczny Indeks Zdrowych Miast został poszerzony o wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród wybranych przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Pozwoliło to na uzupełnienie i powiększeni perspektywy analiz.

Kontynuacja Indeksu planowana jest również w kolejnych latach.

Raport Indeks Zdrowych Miast dostępny jest na: https://www.luxmed.pl/o-nas/dzialania-spoleczne/indeks-zdrowych-miast

Więcej o Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. Naukowcy SGH zgłębiają kluczowe dla współczesnego świata zagadnienia w taki sposób, aby zdobyć na ich temat wiedzę, z której da się wyprowadzić trafne wnioski i zaprojektować efektywne działania. Uczelnia jest znaczącym ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw, kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. Realizuje badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z elementów tej współpracy jest wzmacnianie potencjału SGH i wspólne dążenie do umacniania jej pozycji jako wiodącej uczelni ekonomiczno-biznesowej. SGH, niezależna i wrażliwa społecznie, rozwija obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą. Jej celem jest też kształcenie przyszłych liderów. Łącząc praktyczne doświadczenie z teorią, SGH zachęca swoich partnerów biznesowych do pokazywania studentom i studentkom, jak właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, aby przekuć je w sukces. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe oraz MBA w języku angielskim.

Więcej o Fundacji GAP:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana w 2005 roku przez grono pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacji przyświeca misja rozwijania ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Misja ta realizowana jest w szczególności poprzez tworzenie ośrodka analiz – think tanku OEES HUB, organizację wydarzeń kreujących rozwiązania odpowiedzialnego rozwoju a także prowadzone doradztwo rozwojowe dla MŚP i NGOsów. Fundacja GAP jest inicjatorem i organizatorem Kongresu Open Eyes Economy Summit, którego 7. edycja będzie mieć miejsce w dniach 22-23 listopada 2022 w Krakowie, a także: Kongresu Solidarni w Rozwoju w Gdańsku, Kongresu Regeneracja Miast w Łodzi oraz Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia we Wrocławiu, w ramach którego współtworzy i wydaje ranking oceniający rozwój miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody – Water City Index.

LUX MED
Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa (od 2013), międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medyc

Źródło:

LUX MED