Fundacja Unsung Heroes, Lebanese American University i Polska Akcja Humanitarna łączą siły

W obliczu trwającego konfliktu i ciągłego kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie, Fundacja Unsung Heroes, Lebanese American University oraz Polska Akcja Humanitarna podjęły wspólną inicjatywę, skupiając się na wsparciu lokalnych innowacji i działań humanitarnych w Libanie. Wspólny cel tych organizacji to świadczenie pomocy w obszarach rolniczych, medycznych i sanitarnych oraz skuteczne przeciwdziałanie narastającemu kryzysowi, który nęka tysiące niewinnych istnień, w tym bezbronnych dzieci.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
kryzys humanitarny na Bliskim Wschodzie

Kryzys humanitarny w Libanie pogłębia się w wyniku napływu około 1,5 miliona uchodźców, głównie z Syrii, co stwarza olbrzymią presję na zasoby i infrastrukturę kraju. Zwiększające się wyzwania związane z higieną oraz niedostatek żywności dotykają blisko 22% ludności Libanu, włączając w to wrażliwe społeczności uchodźców. Walka o podstawowe potrzeby staje się coraz bardziej trudna. 

– Liban jest obecnie jednym z relatywnie najspokojniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie i zarazem strategicznym punktem w naszym projekcie. Współpracując z renomowanym partnerem, Lebanese American University oraz z udziałem Polskiej Akcji Humanitarnej, dążymy do stworzenia mostu między światem zachodu a wschodu, by zacieśnić więzy solidarności i wsparcia – mówi Radek Wierzbicki, założyciel Fundacji  Unsung Heroes.

———

———

Wspólny projekt Unsung Heroes, Lebanese American University oraz Polskiej Akcji Humanitarnej ma na celu przeciwdziałanie narastającemu kryzysowi, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: rolnictwie, opiece medycznej oraz problemach sanitarnych. Poprzez promowanie innowacji w tych dziedzinach, organizacje te dążą do zwiększenia efektywności pomocy humanitarnej w Libanie oraz poprawy warunków życia lokalnej społeczności, w szczególności dzieci.

 
Projekt realizowany będzie w okresie od 15 listopada do 13 grudnia 2023 roku. W ramach tej inicjatywy Libańska edycja Inkubatora Unsung Heroes Humanitarian Tech zaprasza osoby posiadające innowacyjne pomysły biznesowe lub prowadzące firmy, które chcą kierować swoją działalność w kierunku działań humanitarnych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://unsung.tech/lebanon/
Radek Wierzbicki, założyciel Fundacji Unsung Heroes
Radek Wierzbicki, założyciel Fundacji Unsung Heroes
– Technologie i innowacje mają potencjał do rozwiązania globalnych problemów społecznych. Nasz projekt jest kontynuacją tej misji i skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w walce z głodem, zapewnieniu dostępu do czystej wody oraz podstawowej opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie. Nasza praca jest kluczowa nie tylko w kontekście Bliskiego Wschodu, ale także w wielu innych regionach, takich jak Haiti, Etiopia, Somalia, Demokratyczna Republika Konga, Nepal, Turcja, Syria – podsumowuje Radek Wierzbicki.

Źródło:

Fundacja Unsung Heroes