Edukacja a zdrowie. Sprawdź, w których miastach dzieci i młodzież mają najlepsze wyniki

Edukacja stanowi jeden z bardzo ważnych obszarów wspierania polityki zdrowotnej. Poziom wykształcenia koreluje ze stanem zdrowia ludności. Dlatego też edukacja została jedną z ośmiu kategorii Indeksu Zdrowych Miast. Badacze ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji GAP i eksperci Grupy LUX MED sprawdzili m.in. w których 66 miastach na prawach powiatu uczniowie otrzymują najlepsze wyniki z egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Na podium znalazły się Białystok, Nowy Sącz i Warszawa.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Students,In,Class

Lepsza edukacja zapewnia dostęp do wiedzy i buduje świadomość – również z zakresu profilaktyki, szeroko rozumianego zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego), czy sposobów na unikanie chorób cywilizacyjnych.

– Zależało nam na stworzeniu drogowskazu dla miast, który uwzględni także obszar bezpośrednio dotyczący młodszych mieszkańców. W końcu to dla nich powinniśmy zostawić planetę w jak najlepszy stanie, a już teraz jesteśmy odpowiedzialni za ich start w dorosłość. Dobrej jakości edukacja prowadzi do wyższego poziomu wykształcenia, a w przyszłości także większej świadomości zdrowotnej – podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

———

———

Edukacja najmłodszych a zdrowie w przyszłości
Obszar edukacji został dogłębnie przeanalizowany przez badaczy zaangażowanych w Indeks Zdrowych Miast, którzy wyłonili 6 czynników, obrazujących stan wiedzy dzieci i młodzieży, ich wejście do systemu edukacji oraz czy korzystają ze wsparcia finansowego w postaci zasiłku rodzinnego ze strony państwa.

Pierwsze cztery wskaźniki odnoszą się osiągnięć dzieci i młodzież w testach i egzaminach. Są to wyniki z egzaminów ósmoklasisty (średnie wyniki z języka polskiego oraz matematyki) oraz matur (średnie wyniki z podstawy z języka polskiego oraz matematyki). Pozwala to na porównanie wyników uczniów kończących szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące oraz technika pomiędzy analizowanymi miastami.

– Podstawą do zbadania tego obszaru były średnie wyniki egzaminów z 2021 roku, podane w punktach, uzyskane przez dzieci i młodzież w analizowanych miastach. Dane te zostały pozyskane z Centralnej Komisji Edukacyjnej. Ten obszar dla badaczy był istotny ze względu na fakt, że edukacja i propagowanie postaw prozdrowotnych powinny pojawiać się na jak najwcześniejszym etapie życia młodego człowieka – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – Prorektorka ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Analizując kategorię „Edukacja” Indeksu Zdrowych Miast, badacze wzięli pod uwagę również udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny, w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku, a także uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej. Dostęp do edukacji na wczesnych etapach życia również stanowi jeden z czynników wpływających na budowanie świadomości i zdrowotnej.

Zwycięzcy kategorii
Liderem w kategorii „Edukacja” został Białystok, a tuż obok niego na podium stanęły Nowy Sącz i Warszawa. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się: Krosno, Lublin, Tarnów, Kraków, Łomża, Rzeszów, Chełm.

Białystok, który okazał się liderem w swojej kategorii osiągnął następujące wyniki:

  • Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – 63,33 pkt.
  • Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki – 56,50 pkt.
  • Średni wynik matur z języka polskiego – 61,35 pkt.
  • Średni wynik matur z matematyki – 68,16 pkt.
  • Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w wieku 3-5 lat (na 1 tys.) – 1 040
  • Udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny, w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku – ponad 17 %

Więcej: https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf

LUX MED
Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa (od 2013), międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medyc

Źródło:

LUX MED