Bez wody i w ciągłym zagrożeniu – Gaza to dzisiaj najbardziej niebezpieczne miejsce dla dzieci na świecie

Miejsca wskazane w Strefie Gazy jako bezpieczne, gdzie mieli ewakuować się cywile, są zagrożone nieustannymi atakami i nie zapewniają minimalnych warunków do przetrwania – dostępu do żywności, lekarstw oraz wystarczającej ochrony. Na skraju załamania są usługi wodne i sanitarne, a epidemie zbliżają się wielkimi krokami. Jedynym sposobem, aby położyć kres zabijaniu i ranieniu dzieci oraz zgonom z powodu chorób, a także umożliwić pilne dostarczenie potrzebnej pomocy ratującej życie, jest natychmiastowe i trwałe humanitarne zawieszenie broni.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
dzieci w strefie gazy

Według szacunków UNICEF w południowej Strefie Gazy przesiedlone dzieci mają dostęp do zaledwie 1,5 do 2 litrów wody dziennie, czyli znacznie poniżej zalecanych wymagań niezbędnych do przeżycia. Setki tysięcy wewnętrznie przesiedlonych osób, z których połowa to dzieci, przybyło do Rafah od początku grudnia i rozpaczliwie potrzebuje żywności, wody, schronienia, leków i ochrony. Zapotrzebowanie stale rośnie, a systemy wodne i sanitarne są w krytycznym stanie – uszkodzone lub zniszczone. Sytuacji nie poprawia wznowienie działań wojennych w połączeniu z brakiem zasilania, niedoborami paliwa oraz ograniczonym dostępem i uszkodzeniami infrastruktury.

Wpływ takich warunków na zdrowie i życie dzieci jest szczególnie dramatyczny, ponieważ są one bardziej podatne na odwodnienie, infekcje i niedożywienie, z których wszystkie mogą stanowić zagrożenie dla ich przetrwania. Brak bezpiecznej wody, zwłaszcza po ostatnich deszczach i podtopieniach, oznacza zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia chorób przenoszonych przez zanieczyszczoną wodę, takich jak cholera i przewlekła biegunka.
UNICEF
Fot. UNICEF

Dostęp do wystarczającej ilości czystej wody jest kwestią życia i śmierci, a dzieci w Strefie Gazy mają jej ledwie kroplę do picia. Rodziny zmuszone są korzystać z wody z niebezpiecznych źródeł – zasolonych lub zanieczyszczonych. Bez bezpiecznej wody w nadchodzących dniach znacznie więcej dzieci umrze z powodu niedostatku i rozwijających się chorób – zauważa Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF

———

———

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaspokoić potrzeby ludzi w Strefie Gazy, ale sprzęt i zapasy, które udało nam się zapewnić, są dalece niewystarczające. Ciągłe bombardowania oraz ograniczenie liczby transportów materiałów pomocowych i paliwa, uniemożliwiają skuteczne niesienie pomocy. Pilnie potrzebujemy tych dostaw, aby naprawić uszkodzone systemy wodne – dodaje.

W schronieniach w całej Strefie Gazy długie kolejki wyczerpanych kobiet i dzieci czekają, aby skorzystać średnio z jednej toalety na 700 osób. Ludzie zmuszeni są korzystać z wiader lub wypróżniać się na otwartej przestrzeni. Ograniczone lub nieistniejące usługi higieniczne mają wpływ zwłaszcza na kobiety oraz dziewczynki i mogą dodatkowo zwiększać rozprzestrzenianie się chorób. W Gazie zanotowano już ponad 100 tys. zachorowań na biegunkę u dzieci i ponad 150 tys. przypadków ostrej niewydolności oddechowej u cywilów. Ponad 130 tys. najbardziej wrażliwych najmłodszych (w wieku do 23 miesięcy) nie ma dostępu do ratującego życie karmienia piersią i odpowiedniego do wieku żywienia uzupełniającego, w tym suplementacji mikroelementami. Wraz z rosnącym niedożywieniem, choroby biegunkowe stają się dla dzieci w Strefie Gazy śmiertelne.

UNICEF
Fot. UNICEF

Brak dostępu do wody, usług sanitarnych i adekwatnego schronienia, a dodatkowo narażenie na bombardowania, oznacza, że strefy wskazane w Strefie Gazy jako bezpieczne, gdzie mieli ewakuować się cywile, wcale takie nie są. Nie tylko są często obiektem ataków, ale nie zapewniają zasobów wystarczających do przetrwania – żywności, wody i usług sanitarnych, lekarstw i opieki medycznej oraz odpowiedniego schronienia.

Strefa Gazy jest najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla dzieci. Każdy kolejny dzień potwierdza tą brutalną rzeczywistość. Gdzie mają udać się dzieci i ich rodziny? Nie są bezpieczne w szpitalach. Nie są bezpieczne w schronieniach. I z pewnością nie są bezpieczne w tak zwanych bezpiecznych strefach  – powiedział James Elder, Rzecznik Prasowy UNICEF, podczas briefingu w Genewie.

Dostarczanie pomocy jest kwestią życia lub śmierci dla dzieci w Strefie Gazy. Natychmiastowe i długotrwałe humanitarne zawieszenie broni jest jedynym sposobem, aby położyć kres zabijaniu i ranieniu dzieci oraz zgonom najmłodszych z powodu chorób, a także umożliwić pilne dostarczenie dramatycznie potrzebnej pomocy ratującej życie – podkreślił.

UNICEF nieustająco apeluje o natychmiastowy, bezpieczny i niezakłócony dostęp pomocy humanitarnej do wszystkich potrzebujących dzieci i rodzin, gdziekolwiek się znajdują. Dotyczy to także umożliwienia zaspokojenia potrzeb w zakresie usług wodnych i sanitarnych w Strefie Gazy poprzez przywrócenie i odbudowę istniejącej infrastruktury. Wszystkie strony konfliktu muszą przestrzegać międzynarodowych zobowiązań prawnych w zakresie ochrony urządzeń wodnych i sanitarnych oraz pracowników, którym powierzono zapewnienie konserwacji i naprawy tych urządzeń.

Źródło:

UNICEF Polska