Badanie Randstad: benefity świąteczne – przedsiębiorcy będą najbardziej hojni od lat

Rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników. Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.). Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową. Od zakończenia pandemii rośnie też odsetek firm, które będą organizować spotkania wigilijne – takie wnioski płyną z badania, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Flickr

Świątecznych premii będzie więcej niż rok temu

W związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem, ponad połowa polskich przedsiębiorców planuje przekazać pracownikom premie okolicznościowe (51 proc.) to o 6 proc. więcej niż w roku 2022. Niemal tak samo szybko rośnie popularność drugiej na liście najczęstszych gwiazdkowych inicjatyw, czyli wigilii firmowej: tu wzrost osiągnął 5 proc.: z 43 proc. do 48 proc. Nieco więcej niż co trzeci przedsiębiorca (32 proc.) planuje upominki dla pracowników i ich rodzin. W tym roku popularność tego wzrosła najmocniej, bo o 9 p.p., wyprzedzając bony towarowe, których popularność spada od dwóch lat. W tym roku na bony zdecyduje się 29 proc przedsiębiorców. Co piąty szef chce w ramach świątecznych inicjatyw zaproponować załodze wzięcie udziału w akcji charytatywnej. W co dziesiątej firmie nie przewiduje się żadnych form gwiazdkowych benefitów.

Benefity o coraz wyższej wartości

Wyraźną tendencję wzrostową widzimy też w wartości świątecznych inicjatyw. W tym roku powyżej 500 zł na osobę planuje przeznaczyć na ten cel 30 proc. firm, podczas gdy w ubiegłym roku było to 21 proc., a w 2018 – zaledwie 13 proc. Liczna (29 proc.) jest także grupa pracodawców, którzy chcą przeznaczyć na ten cel od 300 do 500 zł. Drugi rok z rzędu na najniższym w historii badania poziomie, utrzymuje się odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę mniej niż 50 zł (2 proc.).

To, że firmy zabezpieczają coraz większe budżety na świąteczne bonusy pod koniec roku, jest sygnałem, że dostrzegają wyzwania finansowe, z którymi mierzą się pracownicy. Inflacja i wciąż rosnące koszty życia w okresie Bożego Narodzenia są szczególnie dużym obciążeniem dla budżetów domowych. Pracownicy liczą więc na premie, z ich perspektywy to istotny element wynagrodzenia. Jednocześnie część firm nie zawsze może pozwolić sobie na dynamiczne wzrosty płac odpowiadające na presję płacową. Starają się to rekompensować właśnie przy takich okazjach – wypłacając premię okolicznościową lub doceniając pracowników w innej, niefinansowej formie – komentuje Mateusz Żydek, współautor badania z Instytutu Badawczego Randstad.

Premie i bony świąteczne – jak rozdzielą je pracodawcy?

90 proc. firm planujących bony podarunkowe przyzna je wszystkim pracownikom. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza – 83 proc. deklarujących ten rodzaj bonusu, przyzna go wszystkim zatrudnionym, 13 proc. większości pracowników, natomiast 4 proc. mniej niż połowie załogi.

Warto zauważyć, że od 2018 roku w badaniu widoczna jest pewna prawidłowość: co roku nieznacznie więcej firm jest skłonnych dawać wszystkim pracownikom bony niż premie różnica zawsze oscyluje tu w granicach kilku p.p.

Przeważnie kwota bonów oraz premii będzie uzależniona od stanowiska lub działu: 64 proc. firm pod tym kątem zróżnicuje premie, a 61 proc. wartość bonów.

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy). Wywiady bieżącej, 48. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 9 października do 23 listopada 2023 r.

Badanie realizowane przez ekspertów GfK metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się aktualnie w cyklu półrocznym. Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm (margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%). Z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług.

Randstad Polska
Randstad Polska, lider na polskim rynku doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, jest częścią holenderskiego Randstad Holding nv. Randstad jest zaufanym partnerem dla firm, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracowników tymczasowych (w tym także rekrutacji i zarządzania dużymi grupami pracowników w siedzibie klienta) i stałych, w tym specjalistów w zakresie finansów, informatyki, inżynierii oraz w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Randstad wspiera także pracodawców fachowym doradztwem i analizami rynku pracy. Pomaga w procesach rozliczania pracowników i zarządzania dokumentacją kadrową. Poszukujących zatrudnienia specjaliści Randstad wspierają w odnajdywaniu najlepszej pracy, która odpowiada ich potrzebom i kwalifikacjom. Tworzą w ten sposób przyjazną przestrzeń komunikacji między pracownikami a pracodawcami. Randstad sięga po nowoczesne technologie tak, by służyły one wygodzie poszukujących pracy i pracodawców. Działa globalnie, ale i lokalnie. Na co dzień ze specjalistami Randstad spotkać si

Źródło:

Randstad Polska, fot. Flickr