Zdrowa demografia

Sytuacja demograficzna jest jednym z głównych obszarów Indeksu Zdrowych Miast, który odzwierciedla stan zdrowia mieszkańców miast. Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji GAP, we współpracy z Grupą LUX MED przeanalizowali jakie konkretnie czynniki czynią miasta „najzdrowszymi” w ujęciu demograficznym.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

W ramach Indeksu Zdrowych Miast, który został opracowany przez badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji GAP, we współpracy z Grupą LUX MED, przebadano osiem kategorii, które wpływają na jakość życia mieszkańców w 66 miastach na prawach powiatu. W kategorii „Ludność i pokolenia” uwzględniono wskaźniki odnoszące się do procesów demograficznych, struktury wieku populacji, oraz stanu zdrowia.

– Około 60 procent populacji Polski mieszka w miastach. Jednocześnie nasza populacja się starzeje, a co za tym idzie, stoi przed nami wiele nowych wyzwań. Chcąc im sprostać, wspólnie z ekspertami poddajemy analizie czynniki, mające pośredni i bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia na terenach zurbanizowanych. Wierzymy, że zebrane i ustrukturyzowane dane, jakie samorządowcy znajdą w naszym raporcie, pomogą im zmieniać lokalną przestrzeń na lepsze. Wszyscy na tym skorzystamy podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Atrakcyjne miasto – czyli jakie?
Analizując kategorię „Ludność i pokolenie”, badacze skupili się na czterech wskaźnikach: medianie wieku, wskaźniku feminizacji, który określa liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn, saldzie migracji oraz na przyczynach zgonów z powodu chorób o charakterze cywilizacyjnym – tzn. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, a także umieralności noworodków i osób w wieku do 65 lat (na 1000 osób w tej grupie wieku).

– Działania na rzecz zdrowia mieszkańców poszczególnych miast zależą m.in. od tego jak kształtuje się struktura wieku ich ludności. Dlatego tworząc Indeks Zdrowych Miast, uwzględniliśmy wskaźnik, który pokazuje syntetycznie strukturę wieku, czyli medianę wieku – połowa mieszkańców jest młodsza, a połowa jest starsza niż ta wartość. Uwzględniliśmy również wskaźnik feminizacji, który świadczy o atrakcyjności danego miasta z perspektywy długookresowych procesów migracyjnych. Wyższy wskaźnik świadczy o tym, że miasto przyciąga nowych mieszkańców. W badanym obszarze wzięliśmy pod uwagę również ogólne saldo migracji, które pokazuje czy obecnie miasto przyciąga nowych mieszkańców, czy wręcz przeciwnie, więcej osób je opuszcza – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zwycięzcy kategorii
Liderem w kategorii „Ludność i pokolenia” został Rzeszów, a tuż obok niego na podium znalazły się Warszawa i Suwałki. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także: Kraków, Olsztyn, Siedlce, Białystok, Łomża, Ostrołęka i Zielona Góra.

LUX MED
Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa (od 2013), międzynarodowego ubezpieczyciela i świadczeniodawcy usług medycznych. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medyc

Źródło:

LUX MED