Równość w praktyce: ponad 300 pracowników skorzystało z Urlopu Ojcowskiego IKEA od 2020 roku

Dla IKEA równość płci to także równy podział obowiązków domowych. Firma już kilka lat temu wprowadziła konkretne rozwiązania ułatwiające pracowniczkom i pracownikom łączenie pracy z rolą rodzica czy opiekuna. Działania IKEA na rzecz równowagi rodzicielskiej zostały w ostatnim czasie docenione przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką i kapitułę rankingu „Firma przyjazna tacie na etacie”.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Równość w praktyce_IKEA

IKEA konsekwentnie realizuje strategię Równości, Różnorodności i Włączania i podkreśla znaczenie równości płac, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe podczas urlopu rodzicielskiego dla obu płci. To właśnie równość wynagrodzenia ma często kluczowy wpływ na decyzję, który rodzic przejmie opiekę nad dzieckiem po narodzinach. Według danych ZUS dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego, który teoretycznie jest przeznaczony zarówno dla matek, jak i ojców, praktycznie najczęściej z niego korzystają matki. Ojcowie w 2021 roku stanowili zaledwie 1 proc. opiekunów, którzy wykorzystują ten rodzaj urlopu1.

Jednocześnie skorygowana luka płacowa w Polsce, według danych Indeksu UIGE, wynosi 17 proc. Warto przy tym zaznaczyć, że różnica w płacach kobiet i mężczyzn w ramach tych samych stanowisk w IKEA Retail w Polsce wyniosła w roku fiskalnym 2022 mniej niż 0,5 proc.2 Jest to jeden z efektów długofalowych działań firmy na rzecz włączania i wyrównywania szans.

Z Urlopu Ojcowskiego IKEA skorzystało już ponad 300 pracowników
Trzy lata temu firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła czterotygodniowy, pełnopłatny Urlop Ojcowski, co było kamieniem milowy w dążeniu do równości rodzicielskiej. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych tygodni urlopu. Ten czas można wykorzystać w całości lub podzielić na dwa dwutygodniowe okresy, dzięki czemu każdy tata może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem lub wesprzeć drugiego rodzica w codziennych obowiązkach. Urlop Ojcowski jest jednym z przykładów zaangażowania firmy we wspieranie równowagi w rodzicielstwie.

Do tej pory z Urlopu Ojcowskiego IKEA skorzystało 319 pracowników. Jednym z nich był Tomasz Jachimczak, pracownik IKEA Retail:

Wiosną zeszłego roku miałem okazję skorzystać z dodatkowego urlopu ojcowskiego oferowanego przez IKEA Polska. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że w tak ważnym dla mnie i dla mojej rodziny okresie miałem szansę spędzić dodatkowe 4 tygodnie z najbliższymi. Równość od zawsze była fundamentem wszystkich moich związków – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Urlop ojcowski nie tylko pozwolił mi jeszcze bardziej nacieszyć się pierwszymi wspólnymi chwilami z dzieckiem, ale również umożliwił mi i mojej partnerce równy podział obowiązków”.

Dodatkowo, IKEA Retail zapewnia osobom przebywającym na długich nieobecnościach, takich jak urlopy rodzicielskie czy wychowawcze, dostęp do wszystkich benefitów oferowanych pracownikom. Firma oferuje także wsparcie finansowe na wyprawkę dla nowonarodzonych dzieci, prezenty mikołajkowe dla najmłodszych, a rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dopłatę do wypoczynku.

Wśród nas jest wielu opiekunów
W 2022 roku Grupa Ingka przeprowadziła wewnętrzne badanie Ingka Includes, w którym zapytano osoby pracujące w różnych jednostkach m.in. o kwestie różnorodności i włączania w miejscu pracy. Jedno z pytań dotyczyło także ról opiekuńczych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, około połowa pracowniczek i pracowników ma co najmniej jedną rolę opiekuńczą. Są to zarówno rodzice i opiekunowie dzieci, jak i osoby, które sprawują opiekę nad dorosłymi. Co więcej, część osób, która obecnie nie sprawuje opieki nad członkami rodziny, ma takie plany na najbliższe 3 lata.

W IKEA Retail Polska doceniamy niezwykłą rolę rodziców i opiekunów. Jesteśmy świadomi, że jest to rola nierzadko wymagająca ogromnego poświęcenia, ale też wielkiej miłości i zaangażowania. Dlatego w naszej firmie stawiamy na wsparcie i równość dla wszystkich pracowników, także na długich nieobecnościach, jak i po powrocie do pracy. Zapewniamy dostęp do benefitów, programów rozwojowych, opieki medycznej i edukacyjnych platform. Przykładamy wagę do równości płacy i inspirujemy innych do wprowadzania podobnych zmian. Dzięki tym działaniom chcemy przyczynić się do łagodzenia trudności i umożliwić rodzicom i opiekunom skoncentrowanie się na najważniejszym – budowaniu silnych więzi z ich bliskimi. Nasze zaangażowanie w docenianie rodziców i opiekunów jest nieodłączną częścią naszej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach, równości i szacunku dla różnorodności” – mówi Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska.

Działać i inspirować
Celem IKEA jest, aby działania na rzecz budowania równego i przyjaznego środowiska pracy inspirowały również inne przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie, IKEA Retail w Polsce została uhonorowana przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką jako „Organizacja Przyjazna Rodzicom” oraz przez magazyn Forbes Women Polska jako „Firma przyjazna tacie na etacie”. Wyróżnienia przyznano za szereg inicjatyw IKEA na rzecz równości w rodzicielstwie, m.in. sieci pracownicze, dodatkowy pełnopłatny urlop ojcowski oraz warsztaty i webinary edukacyjne o tematyce poświęconej rodzicielstwu. Wyróżnienia te potwierdzają zaangażowanie IKEA w tworzenie przyjaznego środowiska dla aktywnych zawodowo rodziców. Firma jest dumna z podejmowanych kroków i zobowiązuje się kontynuować innowacyjne podejście, tworząc równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym.

IKEA
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd). Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive. Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 93 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi), 8 Studiów Planowania i Punkt Planowania IKEA, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zuż

Źródło:

IKEA