Lekarze Medicover z certyfikowaną wiedzą o medycynie stylu życia

Medicover ustawicznie rozwija swoje know-how w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia. Elementem, na który mocno stawia firma, jest medycyna stylu życia – obszar medycyny konwencjonalnej, polegający na promocji zdrowych, codziennych nawyków, profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz ich skutecznym leczeniu niefarmakologicznym. Aby zwiększyć wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, Medicover przeprowadza szkolenia certyfikujące, prowadzone przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Do tej pory nowe kwalifikacje pozyskało 38 lekarzy Medicover reprezentujących kilka specjalizacji, m.in. medycynę rodzinną, choroby wewnętrzne, endokrynologię, diabetologię pediatrię czy ortopedię. Zainteresowanie jest duże, a perspektywa trafniejszego diagnozowania i skuteczniejszego leczenia wielu popularnych chorób – bardzo realna.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Medycyna stylu życia prowadzi do zmiany codziennych nawyków w pięciu głównych obszarach mających wpływ na zdrowie i wellbeing. A są to: odżywianie, aktywność fizyczna, zarządzanie emocjami i zdrowy sen, unikanie używek oraz zdrowie seksualne. Kompleksowa analiza wszystkich aspektów życia pacjenta, mających wpływ na szeroko pojmowaną kondycję zdrowotną, praca nad kluczowymi obszarami, kształcenie nowych nawyków, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i efektywne leczenie niefarmakologiczne – to podejście, które pozostaje w zgodzie z zakorzenionym w  Medicover od lat holistycznym podejściem do zdrowia. Konsekwentny, strategiczny rozwój usług z zakresu zdrowia i wellbeingu ma z kolei swoje źródło w nowej definicji zdrowia według WHO: „Zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jej brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”.

Z uwagi na powyższe Medicover postanawia rozwijać kompetencje swoich lekarzy i pogłębiać ich know-how w obszarze medycyny stylu życia. Preferowane specjalności, dla których medycyna stylu życia jest naturalnym rozwinięciem to: medycyna rodzinna, interna, pediatria, kardiologia, medycyna sportowa i psychiatria, jednak specjalistą w tym obszarze może stać się w zasadzie każdy przeszkolony lekarz.

Lekarzem Medycyny Stylu Życia może być lekarz dowolnej specjalizacji (bądź w trakcie), który odbył szkolenie z tego obszaru i nabył kompetencje w zakresie kompleksowej zmiany codziennych zachowań pacjentów w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia – wyjaśnia lek. Patryk Poniewierza, Dyrektor ds. Medycznych w Medicover w Polsce.

Szkolenia zakończone certyfikacją prowadzi Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Do tej pory w Medicover z okazji poszerzenia swoich kwalifikacji w tym obszarze skorzystało 38 specjalistów. Szkolenie składało się 19 godzin wykładowo-seminaryjnych, 9 wykładów poprowadzonych przez interdyscyplinarne grono prelegentów, wśród których znajdowali się lekarze, psycholożki, dietetyczka i trenerka fitnessu medycznego. Celem szkolenia było zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat wykorzystania medycyny stylu życia w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, przedstawienie poszczególnych filarów medycyny stylu życia wraz z narzędziami pracy z pacjentem w tych obszarach oraz omówienie technik wspierania pacjentów w procesie modyfikacji stylu życia.

Wiele problemów zdrowotnych, takich jak: nadwaga i otyłość, nadciśnienie, uzależnienie od tytoniu, czy cukrzyca, ma ścisły związek z codziennymi, wieloletnimi nawykami. Fundamentem dla ich leczenia jest całkowita modyfikacja stylu życia. Optyka, którą nasi lekarze przyjmują, będąc certyfikowanymi specjalistami medycyny stylu życia, pozwoli nam wykonywać pełniejszy wywiad z pacjentem, skuteczniej analizować problemy, opracowywać zindywidualizowane plany lecznicze i efektywniej monitorować postępy. Nasze podejście „360 stopni” do zdrowia jest więc poszerzone o dodatkową, wartościową perspektywę –  mówi lek. Patryk Poniewierza.

Szkolenia lekarzy nie wyczerpują ambicji firmy w zakresie zgłębiania medycyny stylu życia. Jak informuje Dyrektor ds. Medycznych Medicover w Polsce, są one częścią większego, długofalowego projektu.

Źródło:

Medicover